Onze mensen

In InCompany Milieuadvies werken studenten en docenten van de opleiding Milieunatuurwetenschappen samen in projectteams in een webgebaseerde bedrijfsomgeving.

Projectteams
Iedere opdracht wordt uitgevoerd door een projectteam bestaande uit twee tot vier studentmedewerkers, die begeleid worden door een projectcoach (docent). Binnen ons bedrijf helpen we elkaar, ook over de grenzen van de eigen projectteams heen. Dit om tot hoog kwalitatieve producten te komen en iedereen een kans te geven zich optimaal te ontplooien. Als dat nodig is, schakelen wij expertise van elders in.

Bedrijfsweb
Om onze medewerkers in staat te stellen onafhankelijk van tijd en plaats hun werkzaamheden uit te voeren, gebruiken we een webgebaseerde bedrijfsomgeving . Dit bedrijfsweb biedt een gezamenlijke werkplek voor de communicatie tussen de werknemers en het beheer van de projectdocumenten. Dankzij dit systeem kunnen medewerkers werken en leren combineren, en dat in teamverband doen vanuit iedere willekeurige locatie en op elk gewenst tijdstip.

Studenten

In InCompany Milieuadvies werken studenten van de opleiding Milieunatuurwetenschappen. Voor de studentmedewerker is de opdracht een afstudeerwerk ter afronding van de bacheloropleiding.

Studentmedewerkers leren in InCompany Milieuadvies planmatig in projecten te werken. Binnen InCompany Milieuadvies kunnen zij zich professioneel bekwamen als milieuwetenschapper op bachelorniveau. Het werken en leren is erop gericht hiervoor de benodigde competenties te verwerven.

Onze studenten vervullen in InCompany Milieuadvies functies die sterk overeenkomen met functies in de praktijk. Zij zijn niet alleen milieuwetenschappelijk medewerker, maar werken ook aan de organisatie van de projecten en de continue verbetering van het bedrijf. De studentmedewerkers vervullen de functies van projectleider of projectmedewerker. Nevenfuncties zijn adviseur, kennismanager en communicatiemedewerker.

Onze studenten zijn volwassenen, die vanuit hun interesse en persoonlijke motivatie (weer) zijn gaan studeren. Zij beschikken vaak al over meerdere jaren professionele werkervaring. Onze universitaire docenten zorgen voor wetenschappelijke ondersteuning bij het uitvoeren van de opdracht . Als opdrachtgever levert u de praktijk.

Docenten

Docentmedewerkers van de opleiding Milieunatuurwetenschappen vervullen de rol van projectcoach en competentieconsulent, zij vormen de directie en beheren het systeem.

Projectcoach
Docenten begeleiden als projectcoach de projectteams (voor het uitwerken van de milieuadviezen) en de bedrijfsinterne werkgroepen (voor projecten ter verbetering van het bedrijf). Deze teams en de werkgroepen zijn samengesteld uit studenten. De docenten zorgen voor technisch inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de projecten. Ook waarborgen zij de wetenschappelijke kwaliteit en de beoordeling van het advieswerk.

Competentieconsulent
Docenten zorgen ook voor de individuele begeleiding van iedere student. Als competentieconsulent begeleiden docenten de studentmedewerkers bij het ontwikkelen van specifiek competenties . Op deze wijze kan een student zijn werk in InCompany Milieuadvies optimaal inzetten voor het verwerven van de gewenste competenties.

Directie
De directie verzorgt de algehele leiding van het bedrijf en is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en potentiële studentmedewerkers De directie beslist over acceptatie van orders en over toelating van studentmedewerkers. Daarnaast speelt de directie een belangrijke rol bij de beoordeling van de werkzaamheden van de studentmedewerkers.