Rol opdrachtgever

Van de opdrachtgever verwachten wij een kleine tijdsinvestering. Wij brengen geen honoraria in rekening voor het uitvoeren van de opdracht. De projecten hebben een looptijd van een half jaar.

Nadat u bij ons een opdracht hebt geplaatst , volgt een globale oriëntering met een verkennend telefoongesprek. In overleg met u komt de formulering van de opdracht tot stand. De directie beslist uiteindelijk over de acceptatie van de opdracht.

Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld: GGD, RWS, de Provincie, gemeenten, maar ook onderzoeksinstituten zoals TNO of bedrijven zoals adviesbureaus.

Tijdsinvestering

We verwachten dat u als opdrachtgever feedback geeft tijdens de projectuitvoering op enkele cruciale momenten: bij het opstellen van het plan, tijdens een review en bij de eindrapportage.

U bent bereid:

  • om samen met een docentmedewerker van InCompany Milieuadvies voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht eventuele bijstellingen en/of nadere omschrijvingen van de opdracht door te voeren,
  • tot overleg met de projectgroep over de nadere invulling van de opdracht bij de start en tijdens de uitvoering van de opdracht,
  • de informatie (bijvoorbeeld databestanden) en eventuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld een model) te verstrekken die nodig zijn om de opdracht goed te vervullen,
  • naar de eindpresentatie te komen van de projectresultaten (een middagbijeenkomst in Eindhoven)
  • na afronding van het project een beoordeling te geven van de werkwijze van de projectgroep en van de schriftelijke en mondelinge eindrapportage over de opdracht.

Kosten

InCompany Milieuadvies brengt geen kosten in rekening voor de gemaakte werkuren bij de uitvoering van de opdracht, maar vraagt wel een vergoeding voor andere bijkomende kosten.

De werkuren die de studentmedewerkers in het project maken, en die de docentmedewerkers inzetten voor de coaching van het project, worden niet bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Als studentmedewerkers voor de uitvoering van het project kosten moeten maken die de reguliere studiekosten te boven gaan (bijvoorbeeld de aanschaf van projectspecifieke boeken, veel reizen, kopiëren of telefoneren) verwachten wij dat de opdrachtgever deze kosten vergoed. Hierover moeten bij voorkeur bij de aanvang van het project afspraken worden gemaakt.

Planning project

Projecten starten twee keer per jaar: in september of januari. Meestal hebben ze een looptijd van een half jaar en omvatten ze 900 tot 1200 werkuren.

Start en duur
Per jaar zijn er twee blokperiodes voor projecten in InCompany Milieuadvies:

  • Periode 1 start in september en wordt afgerond in maart (indienen opdrachten bij voorkeur voor 15 augustus)
  • Periode 2 start in januari en wordt afgerond in juni (indienen opdrachten bij voorkeur voor 1 december).

Omvang opdracht
De opdracht wordt uitgevoerd door een projectgroep van 3 á 4 personen (met een doorlooptijd van 26 weken); de projectmedewerkers zijn voor een milieuadviesproject in totaal per medewerker gemiddeld ca. 310 uur inzetbaar; voor het totale project komt dit neer op een totale inzet vanuit een projectgroep van 900 á 1200 uur; enigszins grotere opdrachten of kleinere deelopdrachten zijn bespreekbaar.