MW_SupplyChain_head_large.jpg
Onderwijs
Een bedrijf staat niet alleen in de wereld. Het heeft veeleisende klanten, opportunistische leveranciers, logistieke uitdagingen en vele concullega's. Een dagelijks zichtbare dynamiek die ook te omschrijven valt als het samenwerken in een keten, bijvoorbeeld van zand tot klant. Afstemming van en tussen onderdelen van de keten is van levensbelang. Een bedrijf overleeft dankzij de keten en concurreert met andere ketens. Het is belangrijk dat de wensen van de klanten adequaat worden geïnterpreteerd (market sensing) en vertaald in commercieel en logistiek passende oplossingen (fulfillment).

Naast aansprekende praktijkvoorbeelden gebruiken we in onze cursussen recent wetenschappelijk onderzoek om antwoorden te geven op de volgende vragen:

  • Wat betekent het om professioneel in te kopen?
  • Welke type producten en diensten vult een bedrijf in, en hoe worden die door klanten geëvalueerd?
  • Wie bepaalt de regie in de keten? (het bedrijf, de toeleverancier of de klant?)
  • Wanneer is een bedrijf afhankelijk, en wat doet het dan?
  • Welke strategie staat centraal in de keten?
  • Hoe bindt een bedrijf klanten?

In ons onderwijs gaan we in op het vakgebied marketing en supply chain management. We bieden op bachelor- en masterniveau cursussen over marketing en ketenmanagement, met titels als Supply Chain Management, Business marketing, Inkoopmanagement en Relatiemanagement.

Behalve regulier universitair bachelor- en masteronderwijs bieden we via ons Centrum voor postinitieel onderwijs (CPO) zogenaamde Certified Professional Programs, waarin cursisten actuele managementwetenschappelijke kennis opdoen en meteen toepassen in hun werkomgeving.

Onze vakgroep levert ook ontwerp- en ontwikkelcapaciteit, begeleiding en kennis aan gemeenschappelijke onderdelen van het schakelprogramma (de Premaster Management), de Bachelor of Science Bedrijfskunde en de Master of Science in Management, en in het bijzonder de Advanced Studies in Management en het afstudeeronderzoek.