Het onderzoek op het gebied van managementwetenschappen vindt plaats binnen de kaders van het ge”integreerde onderzoeksprogramma van de faculteit Management, Science and Technology: Resilience, Learning and Innovation. [link naar pdf]

Het hoofddoel van het MST onderzoek is: het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op 1. informatie en computersystemen, 2 organisatie- en managementsystemen en 3 omgevingssystemen.

Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie onderzoeksprogramma’s geformuleerd die focussen op veerkracht (resilience), leren en innovatie.

Het doel van het subprogramma Resilience is het vergroten van ons inzicht in het vermogen van systemen om verstoringen te verwerken en te reorganiseren terwijl ze veranderingen ondergaan zodat ze nog steeds dezelfde functie behouden.

Het doel van het subprogramma Learning is het verbeteren van ons inzicht in het leren van individuen en organisaties.

Het doel van het subprogramma Innovation is het vergroten van onze kennis over hoe innovaties ontstaan, zich verspreiden en de wereld beïnvloeden en de rol die agency daarbij heeft.

Het onderzoek op het gebied van management wordt uitgevoerd binnen de vier vakgroepen:

  • Strategie en General Management
  • Marketing en supply chain management
  • Organisatie
  • Accounting en Financiering