MW_Organisatie1_head_large.jpg
Organisatie
​De vakgroep Organisatie verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van Organisatieverandering en Human Resources. Duurzaam ontwikkelen en veranderen in organisaties staat hierbij centraal.
In onze programma's wordt praktijkkennis getoetst aan wetenschappelijke kennis en andersom. Zo bouwen we aan een blijvend actueel aanbod, in wisselwerking met de praktijk; open voor nieuwe inzichten, maar wel vanuit een academisch-kritisch perspectief.

Onderwijs

Het onderwijs van de vakgroep Organisatie draagt bij aan een gevarieerd aanbod vanuit de faculteit.

 • We verzorgen mini-modulen en (losse) bachelorcursussen op het gebied van o.a. Human Resource Management (HRM), Managementcompetenties, en Organisatie en Strategie.
 • Maar ook de meer gespecialiseerde mastercursussen Strategisch Human Resource Management (SHRM) en Implementation and Change Management (ICM).
 • Op basis van geaccrediteerd materiaal verzorgen we ook de Certified Professional Programs (CPP's) SHRM en ICM, alsook programma's in samenwerking met meer specifieke beroepsopleiders.

Onderzoek

Het onderzoek binnen de vakgroep Organisatie gaat over ‘duurzaam ontwikkelen en veranderen in organisaties' en bestrijkt de volgende thema's:

 • De bijdrage van organisaties aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • De ontwikkeling van Human Capital/talent/professionalisering en hoe dit bijdraagt aan productiviteit en succes voor verschillende partijen.
 • Management van veranderingen in organisaties, met name vanuit een complexiteitsperspectief. Net als bij de andere vakgroepen binnen de faculteit, is onderzoek binnen de zorgsector één van onze speerpunten.
 • Onderzoek in de Zorgsector vormt een aparte focus, ook samen met de andere vakgroepen binnen de faculteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in (inter)nationale samenwerkingsverbanden met collega's aan andere onderzoeksinstituten en universiteiten, maar ook met partijen uit het werkveld. Hieronder treft u enkele relevante publicaties aan:

 • Savelsbergh, C.M.J.H., Poell, R.F., & Van der Heijden, B.I.J.M. (forthcoming). Does team stability mediate the relationship between leadership and team learning? An empirical study among Dutch project teams. Accepted for International Journal of Project Management
 • Veld, M., Semeijn, J.H., & Van Vuuren, T. (forthcoming) Enhancing perceived employability: An interactionist perspective on responsibilities of organizations and employees. Accepted for Personnel Review.
 • de Jong, J.P., P. Curseu, & R. Leenders (2014). When do Bad Apples NOT Spoil the Barrel? Negative Relationships in Teams, Team Performance, and Buffering Mechanisms. Journal of Applied Psychology, 99(3), 514-522.
 • De Jong, J.P.J. (2014). Externalization motives and temporary versus permanent employee psychological well-being: A multilevel analysis. European Journal of Work & Organizational Psychology, 23(6), 803-815.
 • Caniëls, M.C.J., De Stobbeleir, K.E.M. & I. De Clippeleer (2014).The antecedents of creativity revisited: A process perspective. Creativity and Innovation Management, 23(2), 96-110.
 • Semeijn, J.H., Van der Heijden, B.I.J.M & Van der Lee, A. T. (2014). Multi-Source Ratings of Managerial Competencies and their Predictive Value for Managerial and Organizational Effectiveness. Human Resource Management, 53(5), 773-794.
 • Veld M. & Van de Voorde, K. (2014). How to take care of nurses in your organization: Two types of exchange relationships compared. Journal of Advanced Nursing, 70(4), 855–865.

Valorisatie

Kennis uit het vakgebied wordt gevaloriseerd door bijdragen aan:

 • action onderzoek,
 • overleg en samenwerking met werkgeversverenigingen,
 • accreditatie en co-producties met beroepsorganisaties zoals de Orde van Organisatie--adviseurs (OOA) en het NOLOC (Vereniging voor Loopbaanprofessionals).

Valorisatie activiteiten variëren hiermee van grootschalige veldstudies tot het verzorgen van specifieke opleidingstrajecten, thema-avonden en workshops. Ook zitten verschillende vakgroepleden in adviesorganen en andere gremia die bijdragen aan het benutten van hun expertise.