MW_SupplyChain_head_large.jpg
Marketing en Supply chain management
Onze vakgroep bestaat uit leden die regelmatig publiceren in internationale journals, een warm hart hebben voor onderwijs en capabel zijn om uw wensen rondom valorisatie te interpreteren en vorm te geven.

Contactpersoon voor mogelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie is de vakgroepvoorzitter dr. Paul Ghijsen.

 

Internationale erkenning voor onderzoek naar inkoop en supply management
De Open Universiteit mag zich sinds juni 2020 officieel Regional IPSERA Centre of Competence (RICC) noemen.  IPSERA staat voor International Purchasing & Supply Education & Research Association. De erkenning is, aldus de organisatie, gebaseerd op een jarenlange stroom van 'world class research output 'en activiteiten op het gebied van inkoop en supply management.
Lees meer...

 

Onderwijs

Uw bedrijf staat niet alleen in de wereld. U heeft veeleisende klanten, opportunistische leveranciers, logistieke uitdagingen en vele concullega's. Een dynamiek die u dagelijks treft. Een dynamiek die ook te omschrijven valt als het samenwerken in een keten, van zand tot klant bijvoorbeeld. Afstemming van en tussen onderdelen van de keten is van levensbelang. U overleeft dankzij de keten en concurreert met andere ketens. Het is belangrijk dat de wensen van de klanten adequaat worden geïnterpreteerd (market sensing) en vertaald in commercieel en logistiek passende oplossingen (fulfillment).

Naast aansprekende praktijkvoorbeelden gebruiken we in onze cursussen recent wetenschappelijk onderzoek om antwoorden te geven op de volgende vragen:

 • Wat betekent het om professioneel in te kopen?
 • Welke type producten en diensten vult u in, en hoe worden die door klanten geëvalueerd?
 • Wie bepaalt de regie in de keten? (u, uw toeleverancier of uw klant?)
 • Wanneer bent u afhankelijk, en wat doet u dan?
 • Welke strategie staat centraal in de keten?
 • Hoe gaat u om met dienstherstel?
 • Hoe bindt u uw klanten?

In ons onderwijs gaan we nader in op het vakgebied marketing en supply chain management op BSc en MSC niveau met aansprekende cursussen als marketing, ketenmanagement dan wel Supply Chain Management en herkenbare Business marketing, Inkoopmanagement en het Klantgericht ontwerpen van processen en ketens met een logistieke kern.

We bieden reguliere en begeleide cursussen aan alsook cursussen waar u kennis opdoet en die kennis meteen toepast voor het bedrijf waar u werkzaam bent. Ook leveren wij ontwerp- en ontwikkelcapaciteit, begeleiding en kennis aan gemeenschappelijke onderdelen van de Master of Science in Management, te weten de PreMaster, de Advanced Studies in Management en het afstudeeronderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek van de vakgroep Marketing en Supply chain management vindt plaats in netwerkverband, bijvoorbeeld door leden van de vakgroep of faculteit die samen met studenten met veelbelovend afstudeeronderzoek een publicatie schrijven.

Daarnaast vindt interfacultair onderzoek plaats via het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL), waar ook promovendi aan deelnemen. Interuniversitair vindt onderzoek plaats in diverse nationale en internationale verbanden.

De faculteit is een erkend Academic Center of Excellence, being a regional node van de prestigieuze International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA). Leden van de vakgroep zijn geregeld te vinden op nationale en vooral vooraanstaande internationale conferenties van organisaties zoals de (European) Academy of Management, de European Marketing Association, de European Institute of Retailing and Services Studies en vele andere.

Recente publicaties

Bruno, T., Gelderman, C. J., Lambrechts, W., & Semeijn, J. (2018). The promise of Best Value Procurement: Governance and (in) stability of specifications within an innovative biogas project. Journal of Cleaner Production, 172, 1465-1475, 11p.
 
Danschutter, S. & Janssens, K. (2016). Improving the accessibility and safety of stairs by providing adequate lighting and sufficient contrast. Gerontechnology, 15 (0), pp. 78-78, 11 p.
 
Eikelboom, M., C.J. Gelderman and J. Semeijn (2018), ‘Public procurement and sustainable innovation – the decisive role of the individual’, accepted for publication in the Journal of Public Procurement, Vol. 18, No. 3.
 
Gelderman, C.J., J. Semeijn and E. Verweij (2017), ‘The effectiveness of cross-functional sourcing teams – an embedded case study in a large public organization’, The Central European Review of Economics and Management, Vol. 1, No. 3, pp. 7-43, 37 p.
 
Gelderman, C.J., J. de Jonge, J. Semeijn, and J.M.C. Schijns (2018). ‘Investigating cooperative purchasing performance – a survey of purchasing professionals in Dutch hospitals, accepted for publication in The Central European Review of Economics and Management, Vol. 2, No. 1, pp. 133-153, 21p.
 
Gelderman, K., Mampaey, J., Semeijn, J. & Verhappen, M. (2018, published online) Self-justification for opportunistic purchasing behavior in strategic supplier relationships, Journal of Business and Industrial Marketing.
 
Huisman, J. & Mampaey, J. (2018), Use your imagination: what UK universities want you to think of them, Oxford Review of Education. 44, 4, p. 425-440 16 p.
 
Janssens, K., Vanrie, J., Quartier, K. & Danschutter, S. (2016). Light: Towards an Inclusive Perspective. In: G. Di Bucchianico & P. Kercher (Eds.), Advances in Design for Inclusion. Switzerland: Springer Int. Publishing, p. 155-165, 11p.
 
Lambrechts, W., Verhulst, E., & Rymenams, S. (2017). Professional development of sustainability competences in higher education: the role of empowerment. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(5), 697-714, p. 18.
 
Lambrechts, W. D. B. H. M., Ghijsen, P. W. T., Jacques, A., Walravens, H., Van Liedekerke, L. & Van Petegem, P. (2018), Sustainability segmentation of business students: toward self-regulated development of critical and interpretational competences in a post-truth era, Journal of Cleaner Production. 202, p. 561-570 10 p.
 
Lambrechts, W., Van Liedekerke, L., & Van Petegem, P. (2018). Higher education for sustainable development in Flanders: balancing between normative and transformative approaches. Environmental Education Research, 1-17, online first, p18.
 
Lambrechts W. D. B. H. M., Son-Turan, S., Reis, L. & Semeijn, J. (2019), Lean, green and clean? Sustainability reporting in the logistics sector, Logistics
 
Mampaey, J. (2017), An organisational perspective on social exclusion in higher education: a case study, Education as Change. 21, 3, 19 p., 1492.
 
Mampaey, J. (2018), Are higher education institutions trapped in conformity? A translation perspective, Studies in Higher Education. 43, 7, p. 1241-1253 13 p.
 
Mampaey, J., Brankovic, J. & Huisman, J. (2018, published online) Inter-institutional differences in defensive stakeholder management in higher education: the case of Serbia, Studies in Higher Education
 
Seeber, M., Barberio, V., Huisman, J. & Mampaey, J. (2018, published online), Factors affecting the content of universities’ mission statements: an analysis of the United Kingdom higher education system, Studies in Higher Education
 
Semeijn, J., Gelderman, C.J., Schijns, J.M.C. & Van Tiel, R (2019), Disability and pro environmental behavior – An investigation of the determinants of purchasing environmentally friendly cars by disabled consumers, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 67, p. 197-207, 11p.
 
Stough, T., Ceulemans, K., Lambrechts, W., & Cappuyns, V. (2018). Assessing sustainability in higher education curricula: a critical reflection on validity issues. Journal of Cleaner Production, 172, 4456-4466, 11 p.
 
Veit, C., Lambrechts, W., Quintens, L., & Semeijn, J. (2018). The Impact of Sustainable Sourcing on Customer Perceptions: Association by Guilt from Scandals in Local vs. Offshore Sourcing Countries. Sustainability (2071-1050), 10(7).
 
Zhu, Q, Krikke, H. & Caniëls, M.C.J. (2018). Supply chain integration: Value creation through managing inter-organizational learning, International Journal of Operations and Production Management. 38, 1, 211-229, 10 p.
 
Zhu, Q., Krikke, H. & Caniëls, M.C.J. (2017). Integrated Supply Chain Risk Management: A Systematic Review, International Journal of Logistics Management. 28, 4, 1123-1144, 13 p.
 
Zhu, Q, Krikke, H., Caniëls, M.C.J. & Wang, Y. (2017). Twin objective supply chain collaboration to cope with rare but high impact disruptions whilst improving performance, International Journal of Logistics Management, 28, 2, 488-507, 10 p.
 

Valorisatie

Valorisatie vindt voornamelijk plaats via kennissublimatie, kennisdeling, kennisvermenigvuldiging en kennisverspreiding. Leden van de vakgroep nemen deel aan diverse programmacommissies en onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten met (grote) bedrijven en de overheid zodat de volle potentie van de triple helix benut wordt. Enkele voorbeelden:

 • Stichting Transumo (TRansition to SUstainable MObility)
 • Programmacommissie van de Limburg Economic Development Logistiek
 • Video Human Capital agenda Logistiek Limburg
 • Duurzaamheid verladers logistiek Euregio
 • Lifecycle management sessies met de KvK en het European Logistics Center, Durabilit.
 • Dinalog seminars en deelname aan projecten, diverse seminars over Ketensamenwerking, Duurzaamheid en Reverse Logistics samen met onder andere met de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg.

Valorisatie staat niet los van de andere hoofdactiviteiten van de vakgroep te weten onderzoek en onderwijs.

Zie ook
International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA)