Welke wetenschappelijke opleiding past het beste bij u?

De basis van ons universitaire onderwijs wordt gevormd door geaccrediteerde wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen. Deze opleidingen zijn uitstekend in deeltijd te bestuderen door de opbouw van cursussen en daardoor heel geschikt om naast uw baan te bestuderen. 

Heeft u andere studieambities dan het volgen van een totale opleiding? Dan zijn er andere studieprogramma’s te volgen die gebaseerd zijn op onderdelen uit de opleidingen.

Bij een Certified Professional Program kunt u zich gericht op een specifiek gebied met een compact aanbod van cursussen bijscholen.

Bent u docent in het voortgezet of hoger onderwijs en wilt u uw mastergraad behalen? Er bestaan diverse mogelijkheden dit bij de Open Universiteit te behalen.

Kijk bij het specifieke wetenschapsgebied voor de exacte programma’s.

Het werk dat ik nu doe had ik nooit kunnen doen zonder deze opleiding
Studente Janet Boekhout over haar studie gezondheidspsychologie. Bekijk haar verhaal en raak geïnspireerd.

Courses