null Onderzoek: Een hond in de klas

PSY_Antrozoologie_13714_head_large.jpg
Onderzoek: Een hond in de klas
Dieren, en dan met name honden, kunnen in de klas een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze kunnen fungeren als een soort bemiddelaar tussen kind en leerkracht.

D.O.G. project

De ervaring leert dat kinderen met speciale behoeften eerder te bereiken zijn met de interventie van dieren. Dieren bieden een goede ingang om met kinderen te werken aan doelen zoals zelfvertrouwen vergroten, samenwerken, contacten aangaan, emoties leren uiten en agressie reguleren en dus de zelfredzaamheid te bevorderen. Sinds enkele jaren is met succes veel ervaring opgedaan in het project Door Omgaan Groeien (D.O.G. project). Op basis van de ervaringen met dit project is de verwachting dat de introductie van een hond in de klas helpt om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer zelfvertrouwen te geven, hen helpt om relaties aan te gaan en een betere werkhouding te ontwikkeling. Daarnaast is de verwachting dat leerkrachten zich competenter gaan voelen en beter in staat zijn om af te stemmen op de leerlingen.

Onderzoek Animal Assisted Interventions

Het onderzoek Animal Assisted Interventions probeert inzicht te krijgen in de manieren waarop de hond in de klas in het regulier onderwijs een bijdrage kan leveren aan:

  1. De sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen van 8 – 13 jaar met speciale ondersteuningsbehoeften;
  2. De ontwikkeling van de pedagogische bekwaamheid van leerkrachten.

Bekijk ook het item ‘Expres een hond in de klas’ van het Jeugdjournaal.

 

Meer over het effect van een huisdier...