Het wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit is stevig verankerd in een netwerk van professionals binnen de verschillende wetenschapsgebieden en vindt plaats in nauwe samenwerking met verschillende externe partners.

Negen wetenschapsgebieden en een multidisciplinair programma

Naast het vakinhoudelijke onderzoek op negen wetenschapsgebieden, verdeeld over zes faculteiten, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma: Innovating for resilience. Vanwege het internationale karakter van het onderzoek binnen dit programma, is alle communicatie rond dit multidisciplinaire programma in het Engels. 

Innovating for Resilience: Turning points

Het onderzoeksprogramma Innovating for resilience bevat verschillende thema's die kunnen worden gegroepeerd langs vier maatschappelijke uitdagingen. Zogeheten 'turning points' vormen de gemeenschappelijke noemer van onderzoeksprojecten binnen deze vier uitdagingen:

Alle faculteiten dragen bij aan dit onderzoek.

De Graduate School van de Open Universiteit stimuleert de onderzoeks- en promotieambities van professionals. De kwaliteit van het onderzoek wordt geborgd door ons onderzoeksbeleid dat (inter)nationale standaarden volgt en dat vorm krijgt in een commissie voor integriteit en ethiek.

Onderzoek doen binnen een academische werkplaats
Bekijk hier de uitleg van universitair docente Emmy Vrieling van Onderwijswetenschappen