ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Onderzoeksbeleid
Iedere onderzoeker, dus ook studenten en PhD studenten, heeft te maken met ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving.

Zo hebben onderzoekers te maken met:

Ook zijn er discipline-specifieke richtlijnen zoals de regels voor psychologisch onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de ethische richtlijnen voor mensgebonden onderzoek van de American Psychological Association.

De Open Universiteit gaat er vanuit dat haar onderzoekers die mensgebonden onderzoek doen, dus ook de (PhD-)studenten, op de hoogte zijn van de kaders en ernaar handelen. Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het buitenland, dienen zelf de wet-, regelgeving en beroepscodes voor dat land na te gaan en zich daaraan te houden. Binnen de instelling zijn op dit gebied twee commissies ingesteld:

Zie ook open access beleid van de Open Universiteit.