ALG_10680_head_large.jpg
Research support
Ten behoeve van de onderzoekers biedt de Open Universiteit op centraal niveau een aantal voorzieningen en faciliteiten aan.

Open Access publiceren
Open access is vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data, en heeft als doel om onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Bij de Open Universiteit is Open Access publiceren de norm. Onderzoekers worden geholpen bij het vinden van Open Access mogelijkheden en eventuele financiering.

Research portal
De uitkomsten van onderzoek in allerlei verschijningsvormen worden verzameld in een institutionele full text open access repository ook wel een Corporate Research Information System. In deze database staan zowel de gangbare wetenschappelijke publicaties als artikelen, boeken, congresbijdragen als maatschappelijk relevante activiteiten zoals lezingen en mediaoptredens van onderzoekers van de Open Universiteit. Deze worden overzichtelijk gepresenteerd op de research portal. De OU houdt hierbij rekening met landelijke en internationale ontwikkelingen, zoals het Erkennen en Waarderen programma van de VSNU. 

ORCID
De Open Universiteit moedigt alle medewerkers, met een onderzoekstaakstelling, aan om een ORCID ID aan te maken. Sinds 2020 is ORCID gesynchroniseerd met Pure, de institutionele open access repository en kunnen onderzoekers hun ORCID ID koppelen aan Pure.

Subsidies Grants: grant officer
De financiering van onderzoek uit de eerste geldstroom staat internationaal onder grote druk. Nederland ontsnapt nog enigszins aan deze trend, maar ook hier zal de financiering uit de tweede en derde geldstroom in de toekomst alleen maar aan belang winnen. De Open Universiteit erkent deze trend, en biedt aan haar onderzoekers een omkadering die het schrijven van subsidieaanvragen faciliteert.

Research Data Management: data stewart
De Open Universiteit ondersteunt onderzoekers bij het het maken van een data management plan, waarin zowel aandacht is voor datamanagement in de voorbereiding van het onderzoek, als tijdens het onderzoek (verzamelen, opslaan en gebruiken van data) als achteraf (het archiveren van onderzoeksdata).

ProjectBureau
Het ProjectBureau beheert, in nauwe samenwerking met de faculteiten, de subsidieprojecten van de hele universiteit (1e, 2e en 3e geldstroom). Al in de proposalfase is het PB betrokken bij de projecten. 

Graduate School
Alle (buiten)promovendi van de Open Universiteit worden lid van de Graduate School. Deze organiseert onder andere cursussen en trainingen voor onderzoekers in opleiding. Kijk voor meer informatie op de website van de Graduate School.

Integriteit en ethische toetsing
Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit. Met vragen over (de noodzaak van) ethische toetsing kunnen onderzoekers terecht bij de Commissie Ethische Toetsing cETO.
Met vragen of twijfels over wetenschappelijke integriteit bij het eigen of andermans onderzoek kunnen OU-onderzoekers terecht bij de commissie Wetenschappelijke integriteit.