ALG_Boek_head_large.jpg

Over ons onderzoek

Het onderzoek binnen de Open Universiteit vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s. Daarbij focust de Open Universiteit op een aantal thema's van de Nationale Wetenschapsagenda en op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Facultaire onderzoeksprogramma's

De faculteiten stellen hun eigen vakdisciplinaire onderzoeksprogramma's op. Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar.

Het facultaire onderzoek bestrijkt negen wetenschapsgebieden. Bekijk de onderzoekspagina's van de wetenschapsgebieden voor meer informatie over programma, projecten en teams. Of download het onderzoeksprogramma (pdf).

Innovating for resilience

De Open Universiteit heeft één multidisciplinair onderzoeksprogramma: Innovating for Resilience. Alle faculteiten dragen bij aan dit onderzoek. Het College van bestuur heeft voor dit programma een eigen financiering beschikbaar gesteld. Het onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die kunnen worden gegroepeerd langs vier maatschappelijke uitdagingen. Zogeheten ‘turning points’ vormen de gemeenschappelijke noemer van alle onderzoeksprojecten binnen deze vier uitdagingen:

In de periode vóór 2024 richtte Innovating for Resilience zich op de volgende drie onderzoekslijnen:

UNESCO chairs

Samenwerking met UNESCO leidde tot de instelling van drie UNESCO leerstoelen binnen de Open Universiteit:

Nationale Wetenschapsagenda
Binnen de Nederlandse Nationale Wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s:

Sustainable Development Goals

In 2015 publiceerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de Open Universiteit spant zich in om met haar onderzoek bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen. De Universiteiten van Nederland maakt deze inspanningen zichtbaar in het SDG-dashboard.