ALG_Boek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Het onderzoek binnen de Open Universiteit vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s. Daarbij focust de Open Universiteit op een aantal thema's van de Nationale Wetenschapsagenda en op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

  Een multidisciplinair programma met drie lijnen

  In multidisciplinaire programma’s wordt door verschillende vakgebieden onderzoek gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. De Open Universiteit heeft één multidisciplinair programma: Innovating for resilience. Het College van bestuur heeft voor dit programma een eigen financiering beschikbaar gesteld.

  Innovating for resilience bestaat uit de volgende drie onderzoekslijnen:

  Download het onderzoeksprogramma: Innovating for resilience 

  Disciplinaire onderzoeksprogramma's

  De faculteiten stellen hun eigen vakdisciplinaire onderzoeksprogramma's op.
  Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar. Op de onderzoekspagina's van de vakgroepen zijn programma, projecten en teams beschreven.

  Nationale Wetenschapsagenda
  Binnen de Nederlandse Nationale Wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s:

  Sustainable Development Goals

  In 2015 publiceerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de Open Universiteit spant zich in om met haar onderzoek bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen. De VSNU (Vereniging van Nederlandse universiteiten) maakt deze inspanningen zichtbaar in maandelijkse online magazines.