MW_SupplyChain_head_large.jpg
Impact
 

Impact op de beroepspraktijk

Valorisatie vindt voornamelijk plaats via kennissublimatie, kennisdeling, kennisvermenigvuldiging en kennisverspreiding. Leden van de vakgroep nemen deel aan diverse programmacommissies en onderzoeksgerelateerde bijeenkomsten met (grote) bedrijven en de overheid zodat de volle potentie van de triple helix benut wordt

Enkele voorbeelden:

  • NWO CoLoSus (Competences in Logistics and Sustainability)
  • Stichting Transumo (TRansition to SUstainable MObility)
  • Video Human Capital agenda Logistiek Limburg
  • Duurzaamheid verladers logistiek Euregio
  • Lifecycle management sessies met de KvK en het European Logistics Center, Durabilit.
  • Webinars, o.a. Closed loop supply chains in het teken van de circulaire economie.
  • Dinalog seminars en deelname aan projecten, diverse seminars over Ketensamenwerking, Duurzaamheid en Reverse Logistics samen met onder andere de UNESCO, het European Logistics Centre Limburg, Maastricht University, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg.

Valorisatie staat niet los van de andere hoofdactiviteiten van de vakgroep, te weten onderzoek en onderwijs.
Zie ook
International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA)

Natuurlijk maken we ook impact via onze studenten: zij werken immers al in het vakgebied en kunnen enerzijds de vragen uit hun vakgebied inbrengen in de keuze van studieopdrachten, anderzijds kunnen zij de kennis die ze opdoen direct toepassen.