null 'Institutional work in environmental governance' beschikbaar in Open access

Paper_RaoulBeunen_12020_head_large.jpg
Duurzaamheid
'Institutional work in environmental governance' beschikbaar in Open access
In het Journal of Environmental Planning and Management verscheen recent een artikel van dr. Raoul Beunen, verbonden aan de faculteit van Management, Science & Technologie (MST) van de Open Universiteit en James Patterson, verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht. Hun paper Institutional work in environmental governance is nu gratis beschikbaar.

Beleid en regelgeving

Het verduurzamen van de wereld is een langzaam en tijdrovend proces. Ondanks grote ambities, zoals die onder meer door de Verenigde Naties zijn vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, blijkt de praktijk weerbarstig. Een belangrijke stap is het aanpassen van beleid en regelgeving. Juist bij beleid- en regelgeving zien we dan veel van de verbeteringen die in de afgelopen decennia zijn ingezet stap voor stap weer ongedaan worden gemaakt. Het is dan ook van belang om beter te begrijpen hoe beleid- en regelgeving tot stand komen en hoe het daarna doorwerkt in allerlei praktijken. 

Over het themanummer

In het themanummer van het tijdschrift Journal of Environmental Planning and Management staat het concept ‘institutional work’ centraal. Dit concept richt zich op de acties waarmee mensen regels (instituties) maken, handhaven en ondermijnen. In de bijdragen wordt het concept gebruikt om voor verschillende beleidspraktijken, waaronder planologie, waterveiligheid en klimaatverandering, te analyseren welke acties worden ondernomen om beleid- en regelgeving vorm te geven en hoe die acties leiden tot bepaalde resultaten. De studies laten zien dat acties vaak voortkomen uit verschillende en zelfs conflicterende ambities, dat er vaak weinig aandacht is voor de wijze waarop beleid- en regelgeving wordt gehandhaafd en dat het van belang is om te onderzoeken hoe partijen op allerlei manieren invloed uit oefenen op de betekenis van bestaande en nieuwe regels. De analyses geven ook nieuwe inzichten in de factoren die verklaren waarom er vaak zo’n groot verschil zit tussen de ambities waarmee beleid wordt vormgegeven en de effecten die voortkomen uit het beleid. 

Raoul Beunen: “Dit themanummer is voorgekomen uit een panel op het symposium Learning and Innovation in Resilient Systems dat de faculteit MST van de Open Universiteit organiseerde in 2017. Later dit jaar volgt een tweede editie.”

Download

Het paper is gratis te downloaden in Open access.