null 'Opgeleid en gelukkig' beschikbaar in Open Access

MW_Opgeleid_en_gelukkig_12478_head_large.jpg
Samenleving
'Opgeleid en gelukkig' beschikbaar in Open Access
In het januarinummer 2019 van Applied Psychology: An International Review verscheen een artikel van dr. Petru L Curseu, verbonden aan de faculteit van Management, Wetenschap & Technologie van de Open Universiteit en drie onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore. Hun paper Educated and Happy: A Four-Year Study Explaining the Links Between Education, Job Fit, and Life Satisfaction is nu gratis beschikbaar.

Aanpak en resultaten

Op basis van een basaal theoretisch perspectief op levenstevredenheid ontwikkelden en testten de auteurs een model dat de paden van onderwijs naar levenstevredenheid via drie domeinen (werk, financiële en gezondheidstevredenheid) beschrijft. Bovendien stelden de auteurs toelichtende mechanismen voor elk van deze drie paden voor (geschiktheid voor het werk, financiële kennis, en proactief gezond gedrag). Om hun hypothesen te testen, gebruikten de auteurs een grote steekproef van 3.011-9.669 personen uit Nederland, die gedurende vier opeenvolgende jaren antwoorden gaven op de enquête. De resultaten ondersteunden de hypothese van bemiddelingsmechanismen die de indirecte samenhang tussen onderwijs en werk, financiële en gezondheidsvoldoening verklaren. De resultaten toonden ook aan dat elk van deze domeinen onafhankelijk van elkaar de algemene levenstevredenheid voorspellen. Uit deze studie blijkt het belang van onderwijs voor de levenstevredenheid en het belang van werk (arbeidsfitness en arbeidstevredenheid) voor het algemene subjectieve welzijn van individuen.

Paper

Download de paper