null Energy Analysis

Energy Analysis
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB1802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De Engelstalige cursus biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren, waaronder: thermodynamica (basaal), energiediensten en -vraag, energiewinning en -conversie, energiemarkten, energie in een sociale context, energiemanagement, energieketens, levenscyclusanalyse van energie, meten van energie-efficiëntie en -intensiteit, energietechnologieën, energiescenario's en beleid gericht op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie. Bij elk onderwerp zijn een groot aantal toepassingsvragen en opdrachten. In dergelijke opdrachten wordt gevraagd energiesystemen of delen daarvan door te rekenen. Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is wenselijk. Passieve beheersing van het Engels is noodzakelijk.
De cursus wordt getentamineerd via een aantal opdrachten.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heeft u inzicht in de systemen die in energie voorzien en in systemen die de vraag naar energie bepalen
- bent u in staat methoden en hulpmiddelen toe te passen waarmee u energiesystemen kunt analyseren, waaronder: energiemanagement, levenscyclusanalyse van energie, indicatoren van energie-efficiëntie en -intensiteit, analyse van energietechnologieën, energiescenario-analyse en analyse van energiebeleid.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Rekenvaardigheden en kennis van natuurkunde op vwo-niveau is wenselijk. Passieve beheersing van het Engels (leesvaardigheid op eind VWO-niveau).
Masterstudenten Environmental Sciences die hun Thesis gaan doen rond het thema energie, kunnen in overleg met de faculteit overwegen de cursus in hun masterprogramma op te nemen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. We adviseren u om het studietraject te volgen in kwartiel 3: er is één keer per jaar een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen in kwartiel 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Science)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. W. Ivens
za 13-03-2021 / 10.00-16.00 uur

Docenten

Dr. Wilfried Ivens.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Meer informatie vindt u - na inschrijving - op de cursussite in de elektronische leeromgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek en uitgebreide feedback op alle oefenopgaven in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.