null Aanpassingsvermogen werknemers van levensbelang voor organisaties

PSY_LeerzameWerkomgeving_14785_head_large.jpg
Samenleving
Aanpassingsvermogen werknemers van levensbelang voor organisaties
Tegenwoordig is het steeds belangrijker dat organisaties flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de wisselende eisen en veranderde omstandigheden in de markt. Alleen flexibele organisaties die klaar en bereid zijn zich aan te passen zullen overleven. Daarom willen organisaties medewerkers die zich snel en soepel kunnen aanpassen aan veranderingen in het werk. Joris van Ruysseveldt, onderzoeker bij de Open Universiteit, onderzocht in samenwerking met onderzoeksbureau Flycatcher hoe organisaties het aanpassingsvermogen van medewerkers kunnen stimuleren en welke positieve effecten dit heeft op de totale werkbeleving.

Laat ze leren

Van Ruysseveldt doet onder andere onderzoek naar werkplekleren en leerklimaat in organisaties. Voor het onderzoek naar aanpassingsvermogen van werknemers zijn 1000 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder geïnterviewd. De resultaten laten zien dat een leerzame werkomgeving een positief effect heeft op het aanpassingsvermogen van medewerkers. Meer ruimte op de werkplek om van collega’s te leren en het aanbieden van opleidings- en leermogelijkheden, leidt tot een groter aanpassingsvermogen van de medewerkers. Ook samenwerking hangt nauw samen met aanpassingsvermogen: als er een goede collegiale sfeer heerst en collega’s elkaar steun bieden, neemt het aanpassingsvermogen automatisch toe.

Tevredenheid en betrokkenheid

Het stimuleren van aanpassingsvermogen van medewerkers heeft niet alleen een positief effect op het overleven van de organisatie. Het zorgt ook voor meer tevreden medewerkers die met meer plezier naar hun werk gaan en meer betrokken zijn bij de organisatie. Ook nemen medewerkers met veel aanpassingsvermogen meer initiatief en doen voorstellen voor verbetering. Extra argumenten ter ondersteuning van het advies aan organisaties om intern ruimte te creëren voor leren.