null Bitcoin mining en duurzaamheid

MST_BitcoinMining_13926_head_large.jpg
Duurzaamheid
Bitcoin mining en duurzaamheid
Kan het systeem achter de bitcoin duurzaam zijn? Harald Vranken, universitair hoofddocent informatica bij de Faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit, raamde de hoeveelheid energie die nodig is voor bitcoin mining. Zijn berekeningen laten zien dat bitcoin mining inmiddels ongeveer evenveel elektriciteit verbruikt als een klein land.

Vranken publiceerde zijn resultaten in het artikel 'Sustainability of bitcoin and blockchains' in het journal Current Opinion in Environmental Sustainability. Dat artikel wekte de belangstelling van de internationale media.

Kan het systeem achter de bitcoin duurzaam zijn?

In zijn artikel behandelt Vranken de fundamentele vraag of het systeem achter de bitcoin duurzaam kan zijn, lettende op de hoeveelheid energie die benodigd is voor bitcoin mining. Bitcoin mining is het, door middel van computers, genereren van nieuwe bitcoins tijdens het verwerken van transacties met blockchaintechnologie. Dit is energie-intensief omdat het onderliggende proof-of-work concept veel rekenkracht verlangt, waarbij de deelnemende partijen zo snel mogelijk de berekeningen proberen uit te voeren met behulp van speciale hardware. Dit biedt weliswaar een veilig systeem met alle voordelen verbonden aan de blockchaintechnologie, maar het is ook energieverslindend.

Kijkend naar de opkomst van blockchaintechnologie en het uiterst actuele en relevante maatschappelijk debat over duurzaamheid, onderzocht Vranken de ontwikkelingen in de hard- en software voor bitcoin mining en wat dat betekent voor het energieverbruik. In het artikel schetst hij een aantal alternatieven die leiden tot minder energieconsumptie en dus minder belasting voor het milieu.

Een eerste raming van het energieverbruik

Vranken raamde in zijn artikel het globale energieverbruik voor bitcoin mining tussen de 100 en 500 MW. Hij vergeleek deze energieconsumptie met het energieverbruik van andere sectoren in het geldwezen, zoals het printen en slaan van chartaal geld, de winning en hergebruik van goud en het bankwezen in zijn geheel. Hij indiceerde dat het energieverbruik verbonden aan bitcoin mining nog relatief laag was. Zijn advies was desalniettemin: "Hou bij het ontwerp van blockchaintoepassingen het energieverbruik goed in de gaten en kijk zeker ook naar ontwerpalternatieven."

Raming energieverbruik bitcoin mining bijgesteld

In de afgelopen maanden is de populariteit van bitcoin enorm toegenomen en is er sprake van een hype. Vranken stelt dat het energieverbruik voor bitcoin mining inmiddels een serieus probleem is geworden. "Mijn raming begin dit jaar was dat het energieverbruik wel meeviel. Mijn recente berekeningen laten zien dat het energieverbruik inmiddels al ruim vijfmaal zoveel is. Daarmee is het elektriciteitsverbruik voor bitcoin mining evenveel als dat van een klein land, oftewel circa 0,1% van het totale elektriciteitsverbruik in de wereld. Het ziet ernaar uit dat deze groei verder aanhoudt. Er is een gerede kans dat de hype rondom bitcoin een zeepbel blijkt te zijn. Maar zelfs als die uit elkaar spat, zal dat niet het einde betekenen van virtueel geld gebaseerd op blockchaintechnologie. Het blijft belangrijk om de relatie tussen blockchaintechnologie en energieverbruik te beschouwen."

De wereld rond

Het artikel van Vranken werd eerst opgepakt door de Canadese journalist Peter Fairley. Deze publiceerde eind september een artikel online in het gezaghebbende IEEE-spectrum. Mede ingegeven door de hype rondom de koersontwikkeling van bitcoin, volgden diverse andere media, waaronder het techno magazine Wired UK, BBC Newshour Extra, Deutsche Welle en de Danish Broadcast Corporation. Een artikel in The Washington Post volgt nog.

Meer weten?

De Universiteit van Nederland heeft onlangs een reeks colleges opgenomen over de Nieuwe economie. Harald Vranken was een van de sprekers. Hij gaat in onderstaand minicollege in op het energieverbruik van bitcoin mining.

Waarom komt de bitcoin uit je stopcontact?