null Cultuurverandering als schijnbeweging

MW_Cultuurverandering_ThijsHoman_14744_head_large.jpg
Samenleving
Cultuurverandering als schijnbeweging
PW. organiseert in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een zes-delige Collegereeks over Cultuurverandering in organisaties. De colleges vinden plaats in de periode van 12 november tot en met 17 december 2018. Prof. dr. Thijs Homan, hoogleraar Implementation and Change Management aan de Open Universiteit verzorgt een van de sessies.

Een cultuuromslag bewerkstelligen: hoe doet u dat?

Organisatiecultuur is de grootste belemmering voor organisatieverandering. Tegelijk is Cultuurverandering de noodzakelijke voorwaarde voor organisatieverandering. De twee beïnvloeden elkaar en als je wilt veranderen zul je ze allebei moeten aanpakken. De mens blijkt keer op keer de kritische factor te zijn bij het slagen of mislukken van veranderingen. Centrale vraag van de collegereeks is: een cultuuromslag bewerkstelligen, hoe doet u dat?

Schijnbeweging

Het onderwerp van het college van Thijs Homan is Cultuurverandering als schijnbeweging. Hij benadert cultuurverandering op een kritische manier. Wie zijn de ‘we’ die de cultuur moeten veranderen? Welke aannames maken die ‘we’s over hun rol? Vanuit de sociologische complexiteitstheorie wordt er tijdens dit college een ander beeld van cultuurontwikkeling en -verandering geschetst. Dit leidt tot de cultuur-managementparadox: hoe realiseren ‘we’ cultuurverandering, terwijl we feitelijk nauwelijks in control zijn over alles wat er in de organisatie gebeurt? Het college eindigt niet met de gebruikelijke bullits met ‘bruikbare’ adviezen. Bruikbare adviezen die ‘we’ kunnen toepassen bestaan namelijk niet, aldus het prikkelende college van Holman.

Het volledige programma van de collegereeks (versie april/mei 2021).

Thijs Homan

Thijs Homan