null Is Design Thinking de nieuwe motor van innovatie in organisaties?

MW_DesignThinking_DieudonneeCobben_15679_head_large.jpg

Is Design Thinking de nieuwe motor van innovatie in organisaties?

Het is een ware hype: Design Thinking. Workshops schieten als paddenstoelen uit de grond, maar je leert het echt niet in één dag. Design Thinking leer je door te doen, élke dag opnieuw. Als manager van de toekomst ben je deze kunst meester. Hoe ga je als organisatie om met de snel veranderende, turbulente omgevingen en de overweldigende complexiteiten waarin je je bevindt? Hoe speel je in op de nooit aflatende, steeds specifieker wordende eisen van klanten? In een steeds ingewikkelder wordende technologische wereld is de uitdaging om diverse perspectieven en theorieën te vertalen naar oplossingen in een specifieke lokale context.

Design Thinking combineert theorie met praktijk: dát geeft managers de juiste kennis en vaardigheden om oplossingen te vinden voor complexe problemen. Dieudonnee Cobben, promovendus aan de faculteit Management, Science & Technology, houdt zich bezig met Design Thinking.

Wat is Design Thinking

Design Thinking leert managers out-of-the-box te denken en unieke oplossingen toe te passen. "Binnen Design Thinking worden bestaande theorieën gecombineerd met kennis vanuit specifieke lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld voor de start van een nieuwe kledingwinkel in Utrecht," zegt Cobben. "Dan ga je kijken welke types consumenten er zijn, wat de mensen willen, hoe je die winkel in de markt gaat zetten. Je gaat dan lokale kennis combineren met bestaande theorieën over consumenten. Die combinatie van theorie en praktijk maakt Design Thinking uniek."

Daarnaast geeft het vaste stramien van Design Thinking houvast in creatieve processen. "In Design Thinking doorloop je steeds dezelfde stappen om een passende oplossing te bedenken. Eerst ga je bekijken welk probleem er speelt, bijvoorbeeld door met betrokkenen te praten. Dan ga je analyseren wat nu precies het probleem is. Vervolgens kun je door middel van brainstormen en het toepassen van verschillende perspectieven ideeën bedenken waaruit je een oplossing ontwerpt en gaat testen. Zo’n oplossing kan van alles zijn, van een handboek tot een tool. Vanuit de gekozen oplossing kun je vervolgens tot in detail een concreet plan uitwerken. Voor de kledingwinkel in Utrecht betekent dat bijvoorbeeld ook dat je onderzoekt welke social media je inzet: wel Facebook en geen LinkedIn of toch Instagram?"

Wisseling van perspectief

"Door middel van Design Thinking kijk je steeds met verschillende brillen naar hetzelfde probleem: bijvoorbeeld vanuit marketingoogpunt, of juist vanuit de strategie van de organisatie, vanuit het perspectief van winst, de mens of de wens om bij te dragen aan de maatschappij." Die verschillende perspectieven kun je toepassen op zeer uiteenlopende vraagstukken.

Design Thinking is als tool daardoor in elke organisatie inzetbaar, legt Cobben uit. "We hebben een hele diverse groep studenten, waarvan ongeveer de helft uit het bedrijfsleven komt en de andere helft uit het publieke domein. De uitdagingen waar zij voor staan zijn daardoor ook heel divers. Zoals op marketinggebied voor gemeenten: Wat wil je dat mensen van je denken? Dat zie je terug in hun vraagstukken, bijvoorbeeld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare groepen een huis hebben en zich veilig voelen? Voor een bedrijf kan er een heel andere vraag aan de orde zijn, bijvoorbeeld: We leveren groenten en fruit, hoe kunnen we dat duurzaam doen?"

"Er komen veel perspectieven terug uit de psychologie, sociologie en economie," vult student Hugo Bakkum aan. "Maar ondanks de breedte is er wel genoeg verdieping. Je wordt niet opgeleid tot specialist, maar leert juist je te verdiepen in de kennis die je nodig hebt voor het specifieke probleem dat je wilt oplossen." Als beleidscoördinator woonruimteverdeling in Amsterdam komt Bakkum in aanraking met complexe problemen die vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. "Er wordt nagedacht over hoe de organisatie zich ontwikkelt, we kijken waar we zijn en waar we naartoe willen. Die beweging spiegel ik op mijn werk met collega’s: wat zie jij nu gebeuren? Het helpt iedereen om op die manier te leren kijken naar waar we mee bezig zijn en naartoe gaan. Ik pas nieuwe kennis direct toe en zie het effect, bijvoorbeeld op het inrichten van de strategie van de organisatie. Er is continu een relatie tussen wat ik leer en de praktijk."

Innovatie

Tijdens de World Creativity and Innovation Day is er wereldwijd extra aandacht voor interdisciplinair denken, zoals Design Thinking. "Al die oplossingen die voortkomen uit Design Thinking zijn innovatie op zich," vertelt Cobben. "Het is fascinerend hoe je ermee kunt werken, hoe studenten ermee werken. Creativiteit is erg belangrijk, de tijd van standaard oplossingen is voorbij." De missie van Cobben is helder: "Ik wil Design Thinking naar een hoger niveau tillen. Er is nog relatief veel onbekendheid over wat het is en hoe je de processen kunt inrichten. Er is meer informatie en kennisoverdracht nodig, mensen die dit kunnen faciliteren en stimuleren: anderen leren wat Design Thinking is en hoe je dat in kunt zetten binnen organisaties. Daar ligt dus nog een mooie uitdaging."