null E-zine over bijdragen VSNU-universiteiten aan Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie

ALG_ezineOAJ18_14249_head_large.jpg
Duurzaamheid
E-zine over bijdragen VSNU-universiteiten aan Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
In juni 2020 is het e-zine van de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU verschenen over de impact die universiteiten met onderzoek realiseren op de verwezenlijking van Sustainable Development Goal SDG 13: Klimaatactie. Dit SDG richt zich op bestrijding van klimaatverandering en de impact ervan. Als een van de veertien VSNU-universiteiten draagt ook de Open Universiteit hieraan bij.

SDG 13: Klimaatactie

Onderneem actie om klimaatverandering en haar wereldwijde impact te bestrijden. Dat is het doel van Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 13: Klimaatactie. Actie ondernemen om klimaatverandering te bestrijden en haar impact op onze planeet te verminderen is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 13: Klimaatactie. Daarom werken de universiteiten hard aan een wereld waarin verantwoordelijk en duurzaam wordt omgegaan met de aarde. Met wetenschappelijk onderzoek dragen zij bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging met nationale én internationale impact.

E-zine over SDG 13

Het e-zine van juni gaat over de bijdragen aan SDG 13, Klimaatactie, en is gemaild naar de VSNU-achterban, waaronder Kamerleden en ministeries. Check de bijdrage van de Open Universiteit aan dit e-zine.

Eerder verschenen e-zines

Eerder verschenen al zeven VSNU e-magazines over de SDGs:

Alle online magazines van de VSNU die al zijn verschenen over de SDGs, staan op de website van de VSNU.

VSNU e-zines over bijdragen universiteiten aan SDGs

Vanaf september 2019 zijn maandelijks VSNU e-magazines verstuurd over de bijdragen van de 14 universiteiten aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU) aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. De universiteiten dragen, met hun wetenschappelijke doorbraken, bij aan alle 17 SDGs van de Verenigde Naties om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Over de e-zines wordt gecommuniceerd via de kanalen van de universiteiten en de social media.
Eind september 2019 is bovendien het SDG-dashboard gelanceerd op de website van de VSNU.
Tot en met mei 2020 belichten de universiteiten iedere maand hun inzet op een SDG via Twitter en een e-zine.