null Digitale transformatie

Digitale transformatie

  • Gezondheidswetenschappen
  • GM0302
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De gezondheidszorg verandert in snel tempo en staat momenteel voor grote organisatorische uitdagingen. Denk hierbij aan de toenemende zorgkosten, druk op het personeel, capaciteitstekorten, de introductie van nieuwe digitale innovaties en de geleidelijke vervaging tussen klassieke fysieke en digitale dienstverlening. Maar hoe zorg je er nu voor dat de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? En op welke wijze kun je zorg op maat bieden? Wat is de rol en betekenis van nieuwe digitale innovaties voor het functioneren van zorgorganisaties? De digitale transformatie lijkt in dit kader van essentieel belang om de zorg duurzamer en innovatiever te maken. Digital transformatie gaat in feite over een proces dat tot doel heeft om een organisatie (of een andere entiteit) te verbeteren door substantiële en soms radicale veranderingen aan te brengen in de processen door combinaties van data, informatie, en geïntegreerde systemen. De digitale transformatie raakt veel aspecten van organisaties. Denk hierbij aan de organisatiestructuur, de manier waarop diensten worden aangeboden, maar ook de doelen die een organisatie nastreeft.
Bij een digitale transformatie gaat het dus niet alleen over het techniek en systeemimplementaties. Het gaat ook over organiseren, mensen meekrijgen en processen anders inrichten, nieuwe manieren van denken en vernieuwende businessmodellen.

In de cursus gaan we in op de vraag wat de digitale transformatie betekent voor zorgorganisaties en hoe managers, artsen en andere zorgprofessionals een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de digitale transformatie van de eigen organisatie. Daarmee kiezen we voor een brede invalshoek die recht doet aan de complexiteit die komt kijken bij dergelijke transformaties.

De cursus is opgedeeld in vier blokken, te weten:
1) basisconcepten,
2) digitale innovaties,
3) privacy, security en data interoperabiliteit,
4) mensen, adoptie en implementatie.

Je gaat ook aan de slag met een empirisch onderzoek naar digitale transformatie. Hiervoor kiezen de groepen één caseorganisatie en gaan de impact van de digitale transformatie op de organisatie in kaart brengen en evalueren. Hierbij kan de focus liggen op één bepaalde nieuwe digitale innovatie en wat daar van de impact is op bijvoorbeeld kwaliteit, efficiency, en effectiviteit. Daarnaast maak je als individuele student een korte video-pitch waarin je ingaat op de rol en betekenis van een digitale innovatie (bv. big data analytics, cloud, mobile, social, Internet of Things, AI, robotics process automation, digital security, augmented reality, 3D printing) voor de zorgorganisatie.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kun je:
- De impact van belangrijke nieuwe digitale innovaties (b.v. artificial intelligence, cloud, Internet of Things, big data analytics) op de gezondheidszorg uitleggen.
- Argumenteren hoe digitale transformatie van de gezondheidszorg kan bijdragen aan betere kwaliteit van zorg, efficiëntere processen, nieuwe producten en diensten, verbeterde toegankelijkheid van de zorg en verbeterde patiëntervaringen.
- Op gebalanceerde wijze de impact van digitale transformaties (o.a. kwaliteit, efficiency, effectiviteit) op organisaties in kaart te brengen en te evalueren.
- Benoemen welke rol privacy, security en ethische kwesties spelen rondom digitale transformaties.
- Beargumenteren op welke wijze nieuwe digitale innovaties succesvol kunnen worden geïntroduceerd in zorgorganisaties; Daarnaast heeft de student ook begrip van mogelijke organisatorische uitdagingen gedurende implementatietrajecten.
- Kennis over digitale transformatie toepassen op het analyseren van een specifieke casus.
- Kritisch reflecteren en overtuigend en ter zake te presenteren over de waarde van een nieuwe innovatieve technologie in de zorgorganisatie.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk indien je toegelaten bent tot de wo-masteropleiding Gezondheidswetenschappen. Daarnaast heb je de cursussen Breed perspectief op gezondheid I: Gezondheidswetenschappen en Breed perspectief op gezondheid II: Management succesvol afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. Je studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht om je sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Je kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in je eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is je eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heb je nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen staat op de respectievelijke tabbladen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit zelfstudie, een aantal online-bijeenkomsten en groepswerk. Voor het groepswerk zal elke groep door een docent/tutor worden begeleid.
In deze cursus wordt samengewerkt in groepen van vier studenten. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

BegeleidingsbijeenkomstenOnline-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. R. van de Wetering
1. ma 13-02-2023 / 20.00-21.30 uur
2. ma 27-02-2023 / 20.00-21.30 uur
3. ma 20-03-2023 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De tentamenvorm van deze cursus bestaat uit twee opdrachten: één in groepsverband en een individuele opdracht.

Groepsopdracht:
Studenten werken in groepen van vier aan de opdracht en doen onderzoek naar de impact van digitale transformaties op de zorgorganisatie. Ze schrijven vervolgens een artikel aan de hand van een standaard (conference) template. Een casus wordt door de studenten zelf gekozen en veelal gebeurt dat vanuit de eigen werkpraktijk.
Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed (eind)product.

Individuele (eind)opdracht:
Bij deze individuele eindopdracht maken studenten een korte video-pitch. Ze gaan daarbij in op de rol en betekenis van een digitale innovatie (bv. big data analytics, cloud, mobile, social, Internet of Things, AI, robotics process automation, digital security, augmented reality, 3D printing) voor de zorgorganisatie. Studenten doen dit door middel van een korte videopresentatie van minimaal 2 en maximaal 2.5 minuten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Bij deze cursus hoort een reader met wetenschappelijke artikelen uit peer-reviewed tijdschriften en conferenties.

Mediagebruik

Als student heb je toegang tot een groot aantal online-diensten die je nodig hebt tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heb je onder andere toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters en onze uitgebreide digitale bibliotheek.

Digitale leeromgeving

Als student kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je met medestudenten discussiëren over de leerstof.