null Het generatiepact: impact en aanbevelingen bij invoering

PSY_SuccesSenior_14938_head_large.jpg
Samenleving
Het generatiepact: impact en aanbevelingen bij invoering
Zowel jongere als oudere medewerkers hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Oudere medewerkers moeten steeds langer doorwerken. Jongere medewerkers moeten vaak flexibele banen accepteren. Voor beide groepen staat hun duurzame inzetbaarheid onder druk. Het Generatiepact wil de kloof overbruggen tussen de wensen van jongere medewerkers en de wensen van oudere medewerkers. Werkt dat ook zo in de praktijk? OU-hoogleraar Tinka van Vuuren en lector Klaske Veth (Hanzehogeschool Groningen) onderzochten de impact van het Generatiepact.

Het Generatiepact

Het Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel: oudere medewerkers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie en de hierdoor ontstane ruimte wordt gebruikt om nieuwe (jongere) medewerkers te werven. Sinds de intrede in 2014 maken inmiddels ruim 100 gemeenten actief gebruik van een Generatiepact. Ook in andere sectoren maken organisaties gebruik van het Generatiepact.

Bijdrage duurzame inzetbaarheid

Van Vuuren en Veth wilden weten of én zo ja, hoe het Generatiepact bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van de oudere en jongere medewerkers. De data is verzameld door middel van vijf casestudies. Er werd ingezoomd op het Generatiepact (proces en inhoud), de motieven van oudere werknemers om deel te nemen, de ervaringen van de deelnemers en leidinggevenden en de gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid.

Gezonder, productiever en gelukkiger tot aan het pensioen

Van Vuuren en Veth concludeerden dat het Generatiepact inderdaad lijkt bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. Deelnemers blijven langer aan het werk, hun gezondheid verbetert dankzij meer hersteltijd, en motivatie en energie nemen toe. Verder lijkt de werkdruk niet alleen te veranderen door minder uren, maar ook door de veranderde werkinhoud. Plus de perceptie van de werkgever veranderde in positieve zin. De algemene conclusie is dan ook dat het Generatiepact door de kansen voor oudere medewerkers te vergroten een vitaliserend karakter heeft, wat resulteert in oudere medewerkers die tot hun pensioen gezonder, productiever en gelukkiger zijn.

Aanbevelingen voor de praktijk

De onderzoekers onderzochten in de 5 cases ook de inhoud en het proces van het invoeren van een Generatiepact. Op basis daarvan formuleerden zij een reeks aanbevelingen voor organisaties die een Generatiepact willen invoeren. Lees de aanbevelingen en de volledige onderzoeksresultaten in het artikel De impact van het Generatiepact, Tijdschrift voor HRM, 3-2020.