null Inleiding informatica

Inleiding informatica

  • Informatica
  • IB0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus bespreekt op inleidende wijze een aantal uiteenlopende onderwerpen uit het vakgebied informatica. Zowel klassieke onderwerpen, zoals relationele databases, logica, binair rekenen en besturingssystemen, als ook moderne onderwerpen, zoals objectgeoriënteerde analyse, systeemontwerp en programmeren in Python. Uiteraard komt het internet uitgebreid aan de orde, met speciale aandacht voor de beveiliging ervan.

De behandelde onderwerpen worden met enige diepgang aangeboden. Op die manier 'proef' je op een realistische manier iets van het vakgebied. Zo leer je zelf een eenvoudige database te ontwerpen, een tekst te versleutelen en hoe mailprogramma’s e-mails versturen. Je leert eenvoudige programma's lezen en schrijven in Python, een populaire taal die geschikt is voor beginners, maar die ook voor complexe, grootschalige projecten gebruikt wordt.

De gekozen onderwerpen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan herkenbare problemen en toepassingen. Zo wordt bij het hoofdstuk over internet ingegaan op hoe e-mail werkt. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Wat gebeurt er precies als je een e-mail verstuurt?’, ‘Waar bevindt zich de mailbox en wat houdt het beheren daarvan in?’ en ‘Waarom wordt een webpagina op je beeldscherm vaak in onderdelen opgebouwd?’. Zulke vragen dienen als motivatie om centrale concepten als protocollen en het client-server-model te bespreken.

Het vak geeft een goed beeld van het vakgebied informatica en is daarom geschikt voor zowel diegenen die meer willen weten over het vakgebied, als voor diegenen die overwegen de bacheloropleiding Informatica te volgen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van dit vak heb je elementaire kennis van een groot aantal deelgebieden van de informatica, waaronder:
- programmeren: lezen en schrijven van eenvoudige programma's,
- het ontwerpen van relationele databases,
- (objectgeoriënteerd) ontwerp en modellering van informatiesystemen,
- verzamelingenleer en getaltheorie,
- formele beschrijvingswijzen, zoals predikaatlogica,
- besturingssystemen van computers,
- computernetwerken, communicatie via die netwerken en internet,
- beveiliging van computernetwerken,
- symmetrische en asymmetrische cryptografie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft twee vaste startmomenten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding met behulp van een virtueel klaslokaal. De eerste bijeenkomst is face-to-face, op een van de studiedagen van Informatica en Informatiekunde (zie www.ou.nl/studiedag-inf-ink).

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica en Informatiekunde, Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. H. Jonker
vr 08-09-2023 / tijd wordt nader bekend gemaakt
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr.ir. H. Jonker
vr 16-02-2024 / tijd ntb
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. H. Jonker
1. di 12-09-2023 / 19.00-21.30 uur
2. di 19-09-2023 / 19.00-21.30 uur
3. di 26-09-2023 / 19.00-21.30 uur
4. di 10-10-2023 / 19.00-21.30 uur
5. di 17-10-2023 / 19.00-21.30 uur
6. di 24-10-2023 / 19.00-21.30 uur
7. di 31-10-2023 / 19.00-21.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr.ir. H. Jonker
1. di 20-02-2024 / 19.00-21.30 uur
2. di 27-02-2024 / 19.00-21.30 uur
3. wo 06-03-2024 / 19.00-21.30 uur
4. di 19-03-2024 / 19.00-21.30 uur
5. di 26-03-2024 / 19.00-21.30 uur
6. di 02-04-2024 / 19.00-21.30 uur
7. di 09-04-2024 / 19.00-21.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2022-2023 en 2023-2024 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 10-7-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 10-7-2023 en 13-11-2023
voor kwartiel 1 (start 2023-2024): 13-11-2023, 6-2-2024 en 8-7-2024
voor kwartiel 3 (start 2023-2024): 23-4-2024, 8-7-2024

Tentamendata

23-04-2024 19:00, 08-07-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal
Het online woordenboek
De online wiskundige rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit drie werkboeken en een cursussite in de online leeromgeving met weekplanning, virtuele klas, voorbeeldtentamens en discussiegroep.

Mediagebruik

Python, zelf te installeren of te gebruiken via een web-based omgeving.

Digitale leeromgeving

Als student kun je (na inschrijving) via de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.