null Waar staat kiezen voor klimaat in jouw Stemwijzer?

NW_DaveHuitema_Klimaataanpak_18918_head_large.jpg
Waar staat kiezen voor klimaat in jouw Stemwijzer?
Klimaatverandering is al jarenlang een hot issue, al leeft het onderwerp niet bij iedereen in dezelfde mate. Nu de Tweede Kamerverkiezingen snel dichterbij komen: bij welke politieke partij moet je zijn als je het klimaat een warm hart toedraagt? Dave Huitema is hoogleraar Milieubeleid bij de OU. Een direct stemadvies geeft hij niet. Wel stimuleert hij je om je eigen conclusies te trekken.

Het klimaat niet boven alles

Veel millenials vinden het onderwerp klimaatverandering belangrijk, anderen weer niet zo. Wat zijn de gevolgen als er niets aan het klimaat wordt gedaan? Dave: 'Ik ben in de eerste plaats geen klimaatwetenschapper die het klimaat boven alles stelt. Is dat het grootste probleem waarmee we wereldwijd te maken hebben? Dat is een legitieme vraag, vind ik. Aan de andere kant: stel dat we in Nederland na de verkiezingen een regering krijgen waarin klimaatsceptische partijen de boventoon voeren. Dan heeft dat natuurlijk zijn weerslag op ons klimaatbeleid voor de komende jaren.'

Internationale samenwerking

'Dát er iets moet veranderen aan onze houding ten opzichte van het klimaat, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. We wonen in Nederland met z’n allen in een laag stroomgebied waar verschillende internationale rivieren samenkomen. Daarom zijn we voor een groot deel afhankelijk van internationale samenwerking om ons klimaatbeleid gestalte te geven. En als we in Nederland al niet bereid zijn om werk te maken van het klimaatprobleem, wat zeg je dan in feite tegen de andere landen in de wereld?'

Weerstand

Hoe kan het dat er politiek nog vaak veel weerstand is om daadwerkelijk in actie te komen? 'Ik heb expertise op twee terreinen: waterbeheer en klimaatverandering. Wat ik zie in de waterhoek is dat de discussie op een bijna technische manier wordt gevoerd, maar politiek gezien is er op het gebied van waterbeheer zelden onenigheid. We willen allemaal onze dijken op peil houden naarmate de zeespiegel stijgt. Met uitzondering misschien van mensen die een dijkverzwaring niet zien zitten omdat ze in de buurt van een dijk zo’n mooi huis hebben. De discussie rond waterbeheer roept lang niet zo vaak weerstand op als die rond klimaatverandering.'

Twijfel zaaien

'Dat heeft ook te maken met uit Amerika overgewaaide invloeden. Daar heb je stichtingen met geld van de fossiele industrie die wetenschappers inhuren om twijfel te zaaien. Is de klimaatverandering wel veroorzaakt door de mens? En zo ja, is dat dan zo erg? Is het niet allemaal een socialistisch complot om onze levenswijze aan te vallen? Twijfel zaaien is minder aan de orde, maar komt evengoed voor in Nederland. Ik herinner me de ophef over een hoogleraar die twijfel zaaide over het bestaan van klimaatverandering en daarbij financiering ontving van de olie-industrie.'

Economische belangen

'De wetenschap dat er iets moet worden gedaan aan het klimaatprobleem is ook lang niet altijd leuk om te horen. Nederland is nog steeds een aardgasland. En als je met aardgas stookt, is dat vanzelfsprekend van invloed op de klimaattoestand. Tegelijkertijd spelen economische belangen. Er zijn jaren geweest - niet eens zo lang geleden - dat de aardgaswinning in Nederland een opbrengst vertegenwoordigde van meer dan € 10 miljard.'

Planbureau voor de Leefomgeving

Op welke partij moet je binnenkort stemmen als je het klimaat een warm hart toedraagt? Of op welke partij juist niet? 'Ik denk niet dat het mijn rol is om een direct stemadvies te geven. Wie betrokken is bij het klimaat wil ik wel attenderen op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar vind je de diverse partijprogramma’s, waardoor je zelf kunt concluderen welke partij in welke mate plannen heeft op het gebied van de klimaatproblematiek.'

Concrete klimaatplannen

'Mijn algemene advies is: probeer na te gaan hoe concreet de klimaatplannen van partijen zijn. Zo is de discussie over het wel of niet gebruiken van kernenergie nu weer actueel. Sommige politieke partijen zijn daar voorstander van. Leuk, maar waar komt zo’n centrale dan te staan? Hetzelfde geldt voor windenergie. Mooi idee, maar waar zet je de windmolens dan neer? Nogmaals, let erop hoe concreet politieke plannen (kunnen) worden uitgevoerd.'

Klimaatbeleid volgens de wetenschap