null Koorddansen tussen werk en privé: Op zoek naar een optimale balans

PSY_Blog_KarinProost_14353_head_large.jpg
Koorddansen tussen werk en privé: Op zoek naar een optimale balans
Blog Psychologie - door dr. Karin Proost - maart 2018

Ben jij ook elke dag weer op zoek naar een goede manier om je werk en je privéleven in balans te houden? Hol jij ook van je werk naar de kinderopvang of naar de hobby’s van je kinderen om dan ’s avonds doodmoe op de bank te belanden? Heb jij ook het gevoel dat je niet toekomt aan je eigen hobby’s door de eisen die het werk aan je stelt? Pieker je tijdens je vrije tijd over je werk of ben je thuis prikkelbaar doordat je werk irritaties veroorzaakt?

Indien je 'ja' antwoordt op deze vragen, dan ervaar je een work-life conflict. En je bent niet de enige. Steeds meer mensen ervaren zo’n conflict door de toegenomen eisen die het werk stelt, maar ook door de toegenomen druk om ook tijdens je vrije tijd nog allerlei leuke activiteiten te plannen. Ook kinderen hebben steeds meer hobby’s en verplichtingen en dat vraagt tijd en een goede planning.  

Wat is work-life conflict?

Work-life conflict is een vorm van inter-rolconflict waarbij de eisen die het werk en je privéleven aan je stellen, niet verenigbaar zijn. Hierdoor is het vervullen van de ene rol moeilijker omwille van deelname aan de andere rol. Deze onverenigbaarheid kan betrekking hebben op tijd - je hebt te weinig tijd voor de ene rol vanwege de tijd die de andere rol vraagt - of op stress - overbelasting in de ene rol resulteert in overbelasting in de andere rol.

Kan werk het privéleven negatief beïnvloeden en andersom?

Dit conflict kan inderdaad in twee richtingen optreden. Zo kan er door een te hoge werkdruk of te veel stress op het werk te weinig tijd over blijven voor activiteiten in de vrije tijd of er kan irritatie optreden in de vrije tijd. Anderzijds kan je privéleven je verhinderen om tijd te spenderen aan job- of loopbaangerelateerde activiteiten of kan je tijdens je werktijd piekeren over familiezaken.

Bestaat er ook een positieve kant?

Werk en privéleven kunnen elkaar wel degelijk ook positief beïnvloeden. Zo kan het zijn dat je na een plezierige werkdag meer zin hebt om iets met je familie te doen of dat je je op het werk beter aan afspraken houdt, omdat je dat thuis ook moet doen.

Work-life balance en (potentiële) werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds meer belang hechten aan een goede balans tussen werk en privéleven. Ze gaan dan ook actief op zoek naar een baan die past bij deze levensstijl. Belangrijk in deze zoektocht is dan ook om deze waarde kenbaar te maken tijdens een sollicitatie zodat je kan nagaan of de organisatie deze waarde deelt. Maar hoe reageert een potentiële werkgever nu wanneer je op de CV of in je motivatiebrief vermeldt dat je belang hecht aan een goede balans tussen je werk en je privéleven? Een recente studie toont aan dat dit niet zo’n goed idee is, vooral niet wanneer je een vrouw bent! Als vrouw leidt het vermelden van deze waarde tot de perceptie dat je een lagere werk ethiek hebt en dit maakt je minder aantrekkelijk als toekomstige werknemer. Als man ondervind je geen nadeel hiervan en kan het dus wel een goed idee zijn om dit te vermelden in je CV en/of sollicitatiebrief om op die manier te zoeken naar een passende organisatie. Als vrouw spring je hier best voorzichtig mee om en vermeld je het misschien beter pas in een latere fase, bijvoorbeeld tijdens het selectie-interview of bij het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer weten over dit onderzoek, stuur dan je vraag per mail naar Proost, K., & Verhaest, D. (accepted). Should we tell the recruiter that we value a good work-life balance? Journal of Personnel Psychology.

Karin Proost, universitair docent

Heerlen, maart 2018Meer columns