SG22_23_C08_head_large.jpg

De rol van milieumodellering in beleidsvorming

Hoe modellen het onzichtbare zichtbaar maken.

Donderdag 6 april 2023 - studiecentrum Eindhoven
19.00 uur

Zoektocht naar duurzame oplossingen

In onze zoektocht naar duurzame oplossingen voor milieuproblemen zijn we in toenemende mate afhankelijk van modelstudies. Het effect van beleid (op het gebied van bijv. klimaat en stikstof) is simpelweg niet experimenteel te onderzoeken. Milieumodellen kunnen op basis van algemene wetenschappelijke inzichten een nuttig hulpmiddel zijn om de, vaak onzichtbare en complexe, processen te visualiseren en de beleidskaders vast te stellen. In dit publiekscollege neemt prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel ons mee in de zoektocht van de wetenschap naar de juiste modellen enerzijds en de toepassing ervan in de politiek anderzijds. Zo laat hij zien wat deze modelstudies wel, maar zeker ook wat ze niet, kunnen bijdragen aan het publiek debat.

Over prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel

Prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel is hoogleraar Geïntegreerde milieumodellering binnen de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen. Dit interdisciplinair onderzoeksgebied is gericht op de ontwikkeling en het gebruik van geïntegreerde milieumodellen, die de oorzaken van milieuproblemen en hun gevolgen voor ecosystemen en de samenleving analyseren en mogelijke oplossingen beoordelen. De focus van zijn leerstoel ligt op het versterken van wetenschappelijk gefundeerde informatie voor de besluitvorming over uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is Stoorvogel nog één dag in de week universitair hoofddocent Bodem-Landgebruik interacties aan Wageningen Universiteit, alwaar hij ook studeerde en promoveerde (1995).