null Master Gegevensbescherming en Privacyrecht

SG24-25_RW_MAGPR_SG_2425_head_large.jpg

Master Gegevensbescherming en Privacyrecht

 • Rechtswetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Laws (LLM)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (Zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Technologieën ontwikkelen zich razendsnel. Organisaties en bedrijven verzamelen en verwerken steeds meer persoonsgegevens. Regels die bijvoorbeeld volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereisen dat dit rechtmatig, transparant en veilig gebeurt. Wat kan wel? Wat mag niet? Hoe kom je tot privacy-vriendelijke innovatie? In deze masteropleiding leer je alles over het gegevensbeschermings- en privacyrecht met een focus op de Nederlandse rechtspraktijk. Daarbij slaan we nadrukkelijk een brug tussen recht en technologie.


Wat leer je in deze opleiding?

Tijdens deze master ontwikkel je jezelf als deskundig jurist op het gebied van gegevensbescherming en privacyrecht. Je leert op academisch niveau denken over de bescherming van persoonsgegevens en verantwoord, privacy-vriendelijk beleid met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. En om in een vroege ontwerpfase van technische innovaties oog te hebben voor privacy-vriendelijke oplossingen. Je doet onderzoek naar actuele, complexe vraagstukken binnen het gegevensbeschermings- en privacyrecht. Na afronding kun je aan de slag in zowel de publieke als private sector, bijvoorbeeld als functionaris gegevensbescherming of privacy officer, maar ook als advocaat, jurist of adviseur op het gebied van gegevensbescherming en privacyrecht. Daarnaast kan het de opmaat zijn van een proefschrifttraject en een mooie start van een carrière in de wetenschap.  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze master is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in gegevensbescherming en privacyrecht. Wil je hierna in de praktijk aan de slag als privacy professional of verder gaan in een wetenschappelijke richting binnen dit vakgebied? Dan is deze master iets voor jou. Met een bachelor- of masteropleiding Rechtsgeleerdheid word je direct toegelaten tot de master Gegevensbescherming en Privacyrecht. Heb je een hbo- of andere wo-opleiding afgerond, dan zijn er schakelprogramma’s beschikbaar.  

Gegevensbescherming en privacyrecht studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Laws (LLM)
   
Astrid van Duyn

student

'Wat ik heel fijn vond, is de minder schoolse manier van toetsen. Je krijgt niet zoveel tentamens, maar vooral veel praktijkgerichte opdrachten waarin je je competenties kan laten zien.' Lees hier haar verhaal.

De master Gegevensbescherming en Privacyrecht sluit aan op een snel veranderende wereld die vraagt om een nieuw soort jurist. Technologische ontwikkelingen betekenen nieuwe juridische vragen. Deze opleiding biedt jou alle academische vaardigheden om deze vraagstukken te duiden. Je leert hoe het gegevensbeschermingsrecht zich verhoudt tot maatschappelijke en privacyrechtelijke vraagstukken en je verdiept je in de relevante vragen, problemen, antwoorden en oplossingen.
 

Opzet

Gegevensbescherming en privacyrecht is bij uitstek multidisciplinair: het is een combinatie van Europees recht, staatsrecht en internationaal recht (fundamentele rechten), en doorkruist daarnaast het privaat-, straf- en bestuursrecht. De master biedt verdieping op deze rechtsgebieden en lokaliseert het gegevensbeschermings- en privacyrecht in al deze rechtsgebieden. Je ontwikkelt een grondige kennis van het gegevensbeschermingsrecht. Door bijvoorbeeld dieper in te gaan op de uitgangspunten en beginselen van het gegevensbeschermingsrecht, de rechten van degene wier persoonsgegevens worden verwerkt en de juridische eisen die het gegevensbeschermingsrecht stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Maar ook hoe je deze rechten en plichten kunt handhaven. Ook de verwerking van persoonsgegevens in online communicatie (e-Privacy) komt aan bod, zoals de regels voor het plaatsen van cookies, het ‘tracken’ van mensen via hun mobiele telefoon in de publieke ruimte en online direct marketing. Verder doe je je elementaire kennis op van bijvoorbeeld verschillende soorten algoritmen, artificiële intelligentie en blockchaintechnologie, zodat je vervolgens de privacyrechtelijke knelpunten en kansen van de inzet van deze nieuwe technologieën kunt herkennen. Daarnaast is er aandacht voor de theoretische grondslagen en de historische ontwikkeling van het gegevensbeschermings- en privacyrecht. Zo leer je reflecteren op de aard en het belang van privacy en de functie daarvan te duiden in een democratische rechtsstaat.  
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan. 
 
 

Opbouw

De opleiding (60 studiepunten) is opgebouwd uit cursussen, verdeeld over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of een variabel startmoment. Je bestudeert een cursus met een vast startmoment binnen een kwartiel van tien weken en rondt de cursus af met een tentamen in de tentamenweek. In het jaarrooster staat wanneer een cursus is ingepland. Je kunt een accent leggen door een keuze te maken tussen Bescherming van persoonsgegevens in een strafrechtelijke context, Bescherming van persoonsgegevens in een privaatrechtelijke context of Practicum privacy en gegevensbescherming. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie.  
Bekijk ook eens de video met uitleg over de opbouw van deze masteropleiding.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding bestaat uit 60 studiepunten (EC), dit is gelijk aan een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden, conform het standaard studieplan. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg met je studieadviseur ook mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop alvast vooruit te werken aan een cursus. Jouw studieadviseur kan een planning op maat voor je maken. Samen bekijk je je meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

e master Gegevensbescherming en Privacyrecht kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en je kunt deelnemen aan (virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met je medestudenten en docenten. Hoeveel cursussen je per jaar volgt bepaal je zelf. Om je te helpen met je planning kun je met je studieadviseur een studieplan maken. Flexibel en op maat studeren dus! 
 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Daar neem je deel aan online bijeenkomsten (virtuele klassen). In vrijwel alle vakken van de master wordt er ook gewerkt met hybride groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra en landelijke studiedagen, om zo aan community vorming te werken. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. 
Hoewel de studie zich grotendeels online afspeelt, zijn er dus genoeg gelegenheden waarbij je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Er wordt jaarlijks een studentendag Rechtswetenschappen georganiseerd voor alle studenten en alumni met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Daarnaast heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per e-mail bereikbaar. 

Tentaminering

De cursussen in deze master sluit je af met een tentamen of een opdracht. Binnen elke cursus heb je twaalf maanden inschrijftermijn en drie tentamenkansen. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer (via proctoring) te maken.   

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten.Zo kun je je online aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. Op de online leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen en (verplichte) begeleidingsbijeenkomsten bijwonen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Fysieke begeleidingsbijeenkomsten vinden in beginsel plaats in één studiecentrum, namelijk het studiecentrum Amsterdam.

Starten

Deze master start in september en februari. 

Toelating

Voordat je aan de masteropleiding kunt beginnen moet je worden toegelaten. Je kunt een adviesgesprek aanvragen bij je studieadviseur en de mogelijkheden van toelating bespreken. Met een afgeronde wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid word je rechtstreeks toegelaten tot de master. 
 
Toelating via een schakelprogramma 
Heb je niet de juiste vooropleiding om rechtstreeks te kunnen starten met de masteropleiding, maar heb je wel een hbo- of andere wo- opleiding afgerond? Dan kun je worden toegelaten tot de opleiding na het volgen van een schakelprogramma.
Heb je een HBO-Rechten vooropleiding en wens je geen civiel effect te behalen? Dan kun je een schakelprogramma van 30 EC doen. 
 
Als je met je mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heb je een masteropleiding nodig met civiel effect. Of je deze opleiding kunt volgen hangt af van je vooropleiding. De wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geeft toegang tot deze master alsook de geaccrediteerde HBO-Rechten opleiding in combinatie met een afgerond schakelprogramma van 60 EC van Schakelzone recht. Zie hiervoor de  toelatingsvoorwaarden.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor een mastercursus als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders gevolgd en succesvol hebt afgesloten. Daarbij moet de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus waar je vrijstelling voor aanvraagt. Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken.  

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Gegevensbescherming en Privacyrecht op zak mag je jezelf officieel meester in de rechten, oftewel Master of Laws (LLM) noemen. Gegevensbescherming en privacyrecht is niet alleen een zeer boeiend en afwisselend vakgebied, er zijn ook nog eens uitstekende carrièreperspectieven. Als meester in de rechten kun je bijvoorbeeld aan de slag als privacy officer of functionaris gegevensbescherming. Maar je kunt ook denken aan functies als consultant of adviseur in het bedrijfsleven of bij de overheid. Daarnaast is een functie bij de Autoriteit Persoonsgegevens als adviseur of inspecteur ook een mogelijkheid. Wanneer je civiel effect hebt behaald met deze of een andere master, kun je ook aan de slag in een van de togaberoepen, zoals gespecialiseerd advocaat of rechter. De master is tevens een uitstekend begin van een wetenschappelijke of onderwijscarrière op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht. Zo kun je bijvoorbeeld daarna kiezen voor een promotietraject. Tot slot is een functie als manager, beleidsmedewerker, ambtenaar of directiesecretaris ook mogelijk. 

Titel

Als afgestudeerde mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren. Deze titel is internationaal erkend.
Je kunt ook de titel mr. dragen.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2023 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten. 

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master start, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.