null Burgerinitiatieven en duurzaamheid

Burgerinitiatieven en duurzaamheid

  • Natuurwetenschappen
  • NB2802
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Burgerinitiatieven en duurzaamheid geeft een overzicht van burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en van de verschillende vormen waarin burgers participeren in bestuur en beleid ten aanzien van de leefomgeving. Aan de hand van concrete voorbeelden en wetenschappelijke literatuur wordt ingegaan op definities en verschillende vormen van burgerinitiatief en participatie. Ook wordt aandacht besteed aan de achterliggende ideeën over democratie en bestuur in relatie tot betrokkenheid van burgers, opvattingen over duurzaamheid en de rol van burgers en de impact van burgerbetrokkenheid op duurzaamheid. Je gaat ook zelf aan de slag met een reflectie op de rol van burgerinitiatieven en participatie in democratie, bestuur en beleid en aan het einde van de cursus krijg je de opdracht om een plan op te zetten voor een concreet burgerinitiatief of een participatietraject dat bijdraagt aan duurzaamheid.

De cursus is bedoeld om een breder inzicht te geven in de mogelijkheden, maar ook in de beperkingen van burgerinitiatieven en -participatie op weg naar een duurzamere samenleving. Met dat doel bekijkt de stof zowel het perspectief van burgers als dat van participatieprofessionals die de dialoog met burgers over duurzaamheid begeleiden.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus kun je:
- aangeven welke rol burgerinitiatieven kunnen spelen bij het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
- uitleggen wat burgerinitiatieven zijn en hoe deze zich verhouden tot de rollen en verantwoordelijkheden van andere partijen bij omgevingsvraagstukken;
- de historische ontwikkeling van de relatie tussen burgers en de overheid uitleggen;
- de formele kaders en procedures voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie in Nederland en Vlaanderen uitleggen;
- de verschillende strategieën van burgerinitiatieven uitleggen;
- zelf een globale strategie voor een concreet burgerinitiatief of een participatietraject opzetten.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding van deze cursus bestaat uit online bijeenkomsten en feedback op gemaakte opdrachten. Daarnaast is er een fysieke bijeenkomst in het studiecentrum in Utrecht tijdens een van de themadagen die de opleiding organiseert. Via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je vragen stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Bijeenkomsten
Kwartiel kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
- di 05-09-2023 / 19.30 uur / online / introductie
- za 16-09-2023 / Themadag bijeenkomst
- di 10-10-2023 / 19.30 uur
- di 24-10-2023 / 19.30 uur
- di 07-11-2023 / 19.30 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een opdracht waarin u stapsgewijs een reflectie geeft op de evolutie van burgerinitiatieven en de kaders daarvoor, en een analyse maakt van een concreet burgerinitiatief.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving waarin je aan de hand van wetenschappelijke artikelen, voorbeelden en oefenopdrachten kennis maakt met de uiteenlopende praktijken van burgerinitiatieven en duurzaamheid en de wetenschappelijke literatuur over dat onderwerp.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.