null Objectgeoriënteerd programmeren

Objectgeoriënteerd programmeren

  • Informatica
  • IB1102
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving Eclipse. In dit blok maakt u kennis met objectoriëntatie door gebruik te maken van bestaande klassen. Eerst ontwikkelt u een heel eenvoudig Java-programma en voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder ontwikkelomgeving. Dan leert u hoe u programma's kunt schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving Eclipse. Vervolgens leert u programma's te schrijven die gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling. Tot slot van het blok leert u hoe u Eclipse kunt gebruiken om de programma's te voorzien van een grafische gebruikersinterface.

In blok 2 leert u alles wat u voor deze cursus moet weten over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leert u zelf klassen te definiëren. Ook leert u te werken met de uitgebreide Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd en de consequenties daarvan.

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden, omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen. In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten, herhalingsopdrachten en het werken met Strings en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder aandacht aan documenteren en testen (JUnit).

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus wordt van u verwacht dat u:
- vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een eenvoudig objectgeoriënteerd programma bestaande uit een beperkt aantal klassen kan ontwerpen, waarbij iedere klasse een duidelijke, beperkte verantwoordelijkheid heeft;
- de syntaxis en semantiek van (delen van) de programmeertaal Java kan gebruiken om het ontwerp te implementeren in een werkend programma;
- een programma kan voorzien van een eenvoudige grafische gebruikersinterface;
- geheugenmodellen kan gebruiken om de werking van een programma te verklaren;
- eenvoudige algoritmen kan ontwerpen en implementeren;
- heldere en begrijpelijke Java-programmacode kan schrijven;
- klassen kan documenteren met Javadoc;
- testprogramma’s kan schrijven om de correcte werking van een klasse te testen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus maakt ook deel uit van de korte studie Gecertificeerd Java- en app-programmeur. Voor dit Certified Professional Program gelden andere ingangseisen.

Voorkennis

De cursus vereist een normale vaardigheid met Windows.
Enige ervaring met programmeren (bijvoorbeeld zoals aangeboden in de cursus Inleiding informatica) vergemakkelijkt de bestudering.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in kwartiel 1.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 1 - begeleiders:
Groep 1: mw.dr. N. van Vugt-Hage (onder voorbehoud)
Groep 2 dhr.dr.ir. A. Kok (onder voorbehoud)
vr 03-09-2021 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - Groep 1 - begeleider: mw.dr. N. van Vugt-Hage (onder voorbehoud)
1. ma 06-09-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
2. ma 13-09-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
3. ma 20-09-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
4. ma 04-10-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
5. ma 11-10-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
6. ma 25-10-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
7. ma 01-11-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
Kwartiel 1 - Groep 2 - begeleider: dhr.dr. ir. A. Kok (onder voorbehoud)
1. wo 15-09-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
2. wo 22-09-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
3. wo 06-10-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
4. wo 13-10-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)
5. wo 03-11-2021 / 19.00-21.00 uur / (onder voorbehoud)


Docenten

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

02-02-2022 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Cursusdeel 1, 2 en 3 ('schoon') van de cursus Objectgeorienteerd programmeren.

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit drie schriftelijke delen, en een cursussite in de digitale leeromgeving met aanvullend materiaal.

Mediagebruik

De programmeertaal Java en de ontwikkelomgeving Eclipse kunt u zelf downloaden en installeren.
Om Eclipse te kunnen draaien heeft u een pc nodig met Windows. Eclipse is ook beschikbaar voor Linux, Solaris en MacOS. De Open Universiteit geeft geen ondersteuning bij het gebruik van deze besturingssystemen.

Digitale leeromgeving

Bouwstenen voor de uitvoering van de opdrachten, voorbeelduitwerkingen van die opdrachten, installatie- en gebruikershandleidingen voor Java en Eclipse zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving.
Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.