GW_ONDERZOEK_impact_head_large.jpg
Impact
Onderzoek levert waardevolle inzichten op. Inzichten die vaak niet alleen voor de wetenschappelijke wereld waardevol zijn, maar ook voor de beroepspraktijk en voor de maatschappij. De gebruikelijke weg om onderzoeksresultaten te verspreiden is via wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Al die publicaties maken we toegankelijk via ons research portal.

Vertalen naar beroepspraktijk en maatschappij

Maar er is meer nodig om de resultaten te delen met de beroepspraktijk en de maatschappij. De resultaten moeten 'vertaald' worden. De wetenschappelijke taal moet omgezet worden in dagelijkse taal, zodat 'het grote publiek' er iets aan heeft. De wetenschappelijke resultaten moeten omgezet worden in conclusies en aanbevelingen waar professionals mee aan de slag kunnen én waar jij en ik iets mee kunnen. Alleen dan heeft het onderzoek 'impact'.

Impact

Wij proberen op verschillende manieren onze kennis zo te delen dat hij ook 'impact' heeft op praktijk en samenleving. Dat doen we op verschillende manieren.

Onze studenten als de link tussen wetenschap en praktijk

Impact bereiken we in de eerste plaats via ons onderwijs. Kenmerkend voor de Open Universiteit is dat onze studenten vaak al professioneel werkzaam zijn in de zorg. We brengen hen de laatste inzichten bij en leren ze onderzoek doen over hun beroepspraktijk. De inzichten die ze in hun studie opdoen kunnen ze direct in hun beroepspraktijk toepassen. Zo leiden we professionals op die kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen van vraagstukken in publieke gezondheid en zorg, vanuit wetenschappelijk onderbouwde kennis. 
Tegelijkertijd zijn de studenten voor de onderzoekers een belangrijke connectie met de praktijk: het helpt ons om gefocused te blijven op wat nodig en bruikbaar is in het veld zodat ons onderzoek ook impact heeft. 

Publieke presentaties en (onderwijs)producten

Maar ook via andere wegen delen we onze kennis en inzichten met als doel die aan zo veel mogelijk mensen beschikbaar te maken zodat zij ze praktisch kunnen toepassen in de praktijk. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van deze activiteiten.