null Onderzoek: verstedelijking toenemende bron van waterverontreiniging

NW_Verstedelijking_Waterverontreiniging_18980_head_large.jpg
Samenleving
Onderzoek: verstedelijking toenemende bron van waterverontreiniging
Naar verwachting woont het grootste deel van de wereldbevolking in de 21e eeuw in de stad. Vier op de vijf stedelingen kan in de toekomst te maken krijgen met matig tot sterke waterverontreiniging. Met geavanceerde zuiveringstechnieken kan hier iets aan worden gedaan, maar in Afrika blijft de beschikbaarheid van schoon water een groot probleem. Dit is de uitkomst van een grotendeels Nederlands onderzoek, waar dr. Jikke van Wijnen van de Open Universiteit aan bijdroeg. Het bekeek de effecten van verstedelijking op de verontreiniging van rivieren en nam daarvoor 10.226 rivieren wereldwijd onder de loep.

Combinatie van verontreinigingen bekeken

Er zijn vijf scenario’s uitgewerkt voor watervervuiling in 2010, 2050 en 2100, rekening houdend met sociaaleconomische ontwikkelingen en verschillende niveaus van verstedelijking en efficiëntie van afvalwaterzuivering. In eerdere studies lag de focus op afzonderlijke verontreinigende stoffen. Dat heeft volgens de onderzoekers waarschijnlijk geleid tot een onderschatting van de impact van verstedelijking op waterverontreiniging. Zij onderzochten daarom een combinatie van meerdere typen: nutriënten, microplastics, een chemische stof (triclosan) en een ziekteverwekker (Cryptosporidium). Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van data uit eerdere onderzoeken van Jikke van Wijnen, universitair docent Milieuwetenschappen: 'Het maken van een 'multi-pollutant model' zoals dat wat Maryna Strokal, leider onderzoeksteam, heeft ontwikkeld om de waterverontreiniging op globale schaal in kaart te brengen, is een enorme klus. Mijn onderzoeken naar de verontreiniging van kustwateren met triclosan en microplastics konden hier een bijdrage aan leveren.'


Riviervervuiling door meerdere verontreinigende stoffen in 2050 en 2100 vergeleken met 2010 in 10.226 deelstroomgebieden

Toename waterverontreiniging in Afrika

Als het scenario van sterke verstedelijking werkelijkheid wordt, leeft straks ongeveer 80 procent van de wereldbevolking in deelstroomgebieden met meerdere typen watervervuiling. In veel gebieden is het echter technisch wel mogelijk om toekomstige verontreiniging te voorkomen door geavanceerde methoden van afvalwaterzuivering. In Afrika dreigt het juist de verkeerde kant op te gaan. Hier kan de waterverontreiniging aan het eind van de eeuw zelfs elf tot achttien keer hoger zijn dan in 2010, mede als gevolg van een sterke bevolkingsgroei. Van Wijnen onderstreept het belang van het onderzoek: '(Multipollutant) modellen geven inzicht in toekomstige trends in waterverontreiniging. Ze bieden de mogelijkheid om verbeteringsstrategieën vooraf te testen en afwenteling van milieuproblemen te voorkomen.'

Onderzoeksteam

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), Open Universiteit, Universiteit Utrecht, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een Chinese kennisinstelling, onder leiding van Maryna Strokal, onderzoeker watersystemen bij WUR. Naast Jikke van Wijnen is ook prof. dr. Carolien Kroeze betrokken bij het onderzoek. Naast hoogleraar milieutoekomstverkenningen aan de Open Universiteit is Kroeze ook hoogleraar aan WUR. Vanuit deze aanstelling nam zij deel aan het onderzoeksteam.

Publicatie

M. Strokal et al., Urbanization: an increasing source of multiple pollutants to rivers in the 21st century, npj Urban Sustainability (2021) 1:24. (Maryna Strokal, Zhaohai Bai, Wietse Franssen, Nynke Hofstra, Albert A Koelmans, Fulco Ludwich, Lin Ma, Peter van Puijenbroek, J. Emiel Spanier, Lucie C Vermeulen, Michelle T H van Vliet, Jikke van Wijnen en Carolien Kroeze ).