null Op weg naar mensgericht, duurzaam en circulair cultureel toerisme

Drukke Winkelstraat_15144_head_large.jpg
Duurzaamheid
Op weg naar mensgericht, duurzaam en circulair cultureel toerisme
In februari 2021, op het moment dat het internationale toerisme grotendeels stil ligt, is een nieuw project gestart: Beyond Cultural Tourism oftewel Be.CULTOUR. Het project wil bijdragen aan het post-corona herstel van internationaal toerisme, maar dan anders: een alternatief cultureel toerisme dat mensgericht, door data onderbouwd, duurzaam en circulair is. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020 programma en geleid door CNR-IRISS.

Mensgericht, duurzaam, circulair

Het doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een mensgerichte circulaire aanpak voor duurzaam cultureel toerisme. Centraal in die aanpak staan mens, natuur, lokale gemeenschappen en culturele diversiteit. De focus van Be.CULTOUR ligt op de locatie, en op de samenleving die mede vorm heeft gegeven aan de toeristische locatie met zijn unieke eigenschappen, cultuur, kunst, traditie, folklore, productiviteit, spiritualiteit. Het doel is bij te dragen aan een veerkrachtige, circulaire duurzame en toerisme-industrie waarin het toerisme in de eerste plaats bijdraagt aan herstel, ontwikkeling, empowerment en samenwerking op grensoverschrijdend, regionaal en lokaal niveau.

Projecten gericht op de lange termijn

In de drie jaar dat het project loopt is het de bedoeling om in de gekozen pilotgebieden ontwikkelingsprojecten op te zetten gericht op de lange termijn. Dat gebeurt door middel van samenwerking en innovatienetwerken en -methoden, en door verbeterde investeringsstrategieën. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de meer achtergestelde, perifere, geïndustrialiseerde gebieden en culturele landschappen, anderzijds ook naar de juist over-geëxploiteerde toeristische gebieden. Het team gaat aan de slag in 6 pilotregio’s en 12 additionele regio’s (waaronder Limburg) in zowel EU als niet-EU landen.

Internationaal en grensoverschrijdend

Het project loopt van 2021 tot 2023 en wordt gesteund door het Europese Horizon2020 programma. Het Consortium wordt geleid door IRISS en bestaat uit 15 partners, waaronder de Open Universiteit. Er worden Communities of Practice opgericht in Italië, Spanje, Cyprus, Zweden, Servië en in het grensoverschrijdende gebied van Noord-oost Roemenië en Moldavië. 12 andere landen en regio’s worden bij het project betrokken om best practices te delen en deel te nemen aan activiteiten op het gebied van cocreatie, peer-learning en kennisdeling.

Bijdrage van uit de Open Universiteit

De Open Universiteit en dan met name het Centre for Actionable Research (CAROU) fungeert als Nederlandse partner voor Be.CULTOUR. Bij de ontwikkeling en toepassing van concrete projecten zal het projectteam (Karima Kourtit, Peter Nijkamp, en anderen) zich vooral richten op zogenaamde data-metrics (waaronder big data, sociale media informatie), met als concreet doel toepassing in Zuid-Limburg. CAROU zal werken aan:

  • Ontwikkeling en gebruik van nieuwe data-analytische technieken voor onderzoek naar bezoekersgedrag en -waardering voor cultuurhistorische waarden in stedelijke gebieden; toepassingen kunnen onder meer gebruikmaken van machine learning, blockchains, hackathons, visualisatietechnieken, etc.
  • Ontwikkeling  van een regionale ‘data warehouse’ for toerisme, waarin naast statistische informatie ook uitkomsten van sociale media informatie (bijv. TripAdvisor, Twitter, Facebook etc.) worden opgenomen, met als doel een ‘wegwijzer’ voor toeristisch aanbod en beleid te ontwikkelen.
  • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor beleid op het gebied van duurzaam toerisme-management en- acquisitie (inclusief toeristische aanbodvoorzieningen), uitmondend in de ontwikkeling van ‘smart dashboards’.

Deze activiteiten zullen mede plaatsvinden in het kader van het Smart HILLS initiatief voor de ontwikkeling van Zuid-Limburg.