null Open Access publicatie Janneke Vink over een democratie van mensen en niet-menselijke dieren

RW_OpenAccess_Democratie_MensDier_18997_head_large.jpg
Samenleving
Open Access publicatie Janneke Vink over een democratie van mensen en niet-menselijke dieren
Wat is er nodig om een democratie te vormen waarin zowel mensen als niet-menselijke dieren meetellen? Mr. dr. Janneke Vink, universitair docent rechtsfilosofie, schreef op uitnodiging van de wereldberoemde filosoof Peter Singer samen met Sue Donaldson en Jean-Paul Gagnon de open access publicatie 'Realizing Interspecies Democracy: The Preconditions for an Egalitarian, Multispecies, World' voor het wetenschappelijke tijdschrift Democratic Theory. In het artikel bevragen de wetenschappers elkaar over het probleem van de antropocentrische democratische theorie en de randvoorwaarden die nodig zijn om tot een democratie te komen die niet enkel rekening houdt met mensen.

Antropocentrisme

Antropocentrisme is het idee dat de mens het middelpunt is van het bestaan. De waarde van al het andere - de levende en niet-levende natuur - wordt bepaald door het nut dat het de mens dient of de verhouding waarin het tot de mens staat. Donaldson, Vink en Gagnon bespreken in het artikel hoe we tot een democratie kunnen komen waarin mensen en niet-menselijke dieren gelijk zijn aan elkaar. Dit doen ze in de vorm van een trialoog waarin ze elkaar interviewen en elkaars opvattingen bediscussiëren.

Donaldson, Gagnon en Vink

Donaldson stelt voor dat niet-menselijke dieren formeel betrokken worden bij politieke instituten; Vink denkt dat dat lastig is omdat dieren niet politiek kunnen handelen en pleit in plaats daarvan voor (politieke) grondrechten voor dieren; en Gagnon adviseert een persoonlijke verandering in dieetkeuzes (veganisme) en ethische oriëntaties (doe geen kwaad). Samen wijzen de drie voorstellen op een toekomstige positie waarin de mens kan deelnemen aan een multispecies wereld waarin niet-menselijke anderen zijn bevrijd van onze tirannieke greep.

Over de auteurs

Janneke Vink is universitair docent rechtsfilosofie aan de Open Universiteit. Haar onderzoek betreft de positie van dieren in de politieke en rechtsfilosofie. Recent verscheen van haar hand het boek The Open Society and Its Animals bij Palgrave Macmillan. Sue Donaldson is een Canadese schrijfster en filosoof op het gebied van dierenrechten en co-auteur van het veelgelezen boek Zoopolis, dat zij met Will Kymlicka schreef. Ze is als onderzoeker verbonden aan de Queen’s University in Canada. Jean-Paul Gagnon is politiek filosoof, directeur van de Foundation for the Philosophy of Democracy en universitair hoofddocent politiek aan de Universiteit van Canberra in Australië. Hij is gespecialiseerd in democratische theorie en de filosofie van democratie.

Sue Donaldson, Janneke Vink, and Jean-Paul Gagnon: Realizing Interspecies Democracy: The Preconditions for an Egalitarian, Multispecies, World. Democratic Theory, Published (print): 1 Jun 2021, Pages: 71-95.