null Open Universiteit werkt mee aan nieuwe grensoverschrijdende politieopleiding

ALG_OU_Grensoverschrijdende_politieopleiding_18977_head_large.jpg
Veiligheid
Open Universiteit werkt mee aan nieuwe grensoverschrijdende politieopleiding
Criminelen trekken zich niets van landsgrenzen aan. Sterker nog, ze maken er soms bewust gebruik van. Om de grens niet langer letterlijk een barrière te laten zijn in de aanpak van criminaliteit, heeft de politie samen met Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit een nieuwe opleiding opgezet: Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI). De opleiding wordt gegeven vanuit de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Limburg heeft 351 kilometer grens

De politie-eenheid Limburg heeft te maken met 351 kilometer landsgrenzen. Bij grensoverschrijdend werken lopen agenten, rechercheurs en medewerkers van de Dienst Intelligence al heel snel tegen hindernissen aan. Alleen al als het gaat om de vraag welke informatie je mag uitwisselen met wie, krijg je te maken met verschillen in wet- en regelgeving en verschillen in bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Maar als je grensoverschrijdende criminaliteit wilt aanpakken, dan mag de informatie-uitwisseling niet stoppen bij de grens. Er was dan ook een behoefte aan kennisontwikkeling op dit gebied, en dan liefst meteen verbonden met internationale politiesamenwerking.

Kennisontwikkeling én kennismaken

De nieuwe opleiding Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI) richt zich op zowel agenten 'in het blauw', als rechercheurs, als agenten die werken bij de Dienst Intelligence. Zij volgen samen de opleiding en gaan samen werken aan echte operationele vraagstukken. Bovendien sluiten in een van de modules ook Belgische en Duitse collega’s aan. De bedoeling is dat de deelnemers over specialisaties en over grenzen heen ervaren welke synergie je kunt bereiken als je vroegtijdig samenwerkt en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijkt.

Modulair en blended

De opleiding is ingedeeld in vier blokken en wordt aangeboden in de vorm van blended learning vanuit iLab op Brightlands Smart Services Campus. Traditioneel face-to-face onderwijs wordt afgewisseld met digitaal leren via bijvoorbeeld webinars en podcasts. Vanaf blok drie wordt de groep cursisten uitgebreid met Belgische en Duitse politiemensen. Leidinggevenden doen vanaf het laatste blok mee. De ILI-opleiding wordt nu als pilot aangeboden bij de eenheid Limburg. Als de ervaringen positief zijn, is het de bedoeling dat ILI onderdeel wordt van het curriculum van de Politie Academie.

Resultaat van samenwerking

De modules zijn ontwikkeld door Politie-eenheid Limburg, de Politieacademie en de Directie Operatiën, samen met het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit en worden aangeboden vanuit iLab, het innovatielab van de Politie op Brightlands Smart Services Campus. De inbreng van de Open Universiteit bestond uit ondersteuning bij het digitaal maken van de lesstof. De studenten gebruiken ook het leerplatform Youlearn van de Open Universiteit: dit is 24/7 beschikbaar, onze studenten kunnen dus plaats- en tijdsafhankelijk studeren.

Lees ook het artikel iLab start nieuwe grensoverschrijdende politieopleiding.