null OU deelnemer in regionaal Expertisecentrum Cyberweerbaarheid

INF_DigitalTransition_14995_head_large.jpg
Veiligheid
OU deelnemer in regionaal Expertisecentrum Cyberweerbaarheid
Limburgse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen binnenkort zelf via een scan in kaart brengen of hun digitale veiligheid in orde is. Ook kunnen ze straks mbo-studenten inschakelen, die onder specialistische begeleiding een scan maken van de digitale veiligheid van het bedrijf. Dat zijn twee actiepunten van het recent gelanceerde Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. Het expertisecentrum heeft als taak er ondernemers bewust van te maken welke risico’s ze lopen en wat ze kunnen doen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze de dupe van cybercrime worden. Informatica-studenten en leden van de wetenschappelijke staf van de vakgroep Informatica brengen hun kennis en expertise in om de risico-scan te optimaliseren.

Waarom de vraagbaak

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle ondernemers met cybercrime te maken krijgt en dat één op de vijf er daadwerkelijk schade door oploopt. Het schadebedrag wordt in Nederland jaarlijks op tien miljard euro becijferd. Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid is een initiatief van het Platform Veilig Ondernemen en de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Als partners hebben zich ook Ondernemend Limburg, Centraal Bureau voor de Statistiek, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Hogeschool Zuyd, Leeuwenborgh-Arcus, CybersecurIT, Huis voor de Sport, Burgerkracht, Politie en KPN aan het expertisecentrum verbonden.

Waardering voor het initiatief

Joost van den Akker, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg: “Cyberweerbaarheid wordt de komende jaren steeds belangrijker. Ik juich het dan ook van harte toe dat ZZP´ers en MKB-bedrijven via het expertisecentrum kennis kunnen ophalen en delen. Dat studenten ondernemers hierbij helpen met de nieuwste inzichten en theorieën en tegelijk praktijkervaring opdoen is een win/win-situatie voor alle partijen.”

CEO Peter Verkoulen van Brightlands Smart Services Campus: “Het tegengaan van Cybercriminaliteit is één van de speerpunten van onze campus. Hier zijn gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen gevestigd en ook de Politie heeft bewust voor onze campus gekozen om de eigen expertise op dit gebied te vergroten. Samen sterk! Met al die kennis en data op de campus ontdekken we trends en nieuwe bedreigingen aan de cybercrime-kant. Daarnaast is het expertisecentrum weer een bewijs van hoe Brightlands en het MKB elkaar weten te vinden en versterken.”

Voor meer informatie over het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid, kijk op: www.eccw.nl.