null OU start master Gezondheidswetenschappen voor innovators in de zorg

GW__00_head_large.jpg
Gezondheid
OU start master Gezondheidswetenschappen voor innovators in de zorg
De Open Universiteit heeft op 30 april 2021, met een positief besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, groen licht gekregen om de nieuwe Nederlandstalige academische masteropleiding Gezondheidswetenschappen en het bijbehorend schakelprogramma in september 2021 te starten. De Open Universiteit kan met deze multidisciplinaire master die in deeltijd te volgen is, studenten opleiden tot professionals in de zorg en gezondheid die de problemen van de toekomst kunnen oplossen.

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens: 'We zijn er trots op onze nieuwe master Gezondheidswetenschappen te kunnen lanceren en hiermee de zorginnovators van morgen te kunnen opleiden. In deze coronacrisis is benadrukt dat er in de zorg en gezondheid behoefte is aan mensen die vraagstukken op het vlak van bijvoorbeeld digitalisering kunnen oplossen. Rode lijn in deze master betreft de thema’s digitale transformatie, data science en e-health. De opleiding levert professionals af die bijvoorbeeld met e-health toepassingen ziekenhuizen efficiënter kunnen maken. Of een vaccinatietraject gestroomlijnd kunnen laten verlopen. Of data goed kunnen interpreteren, zodat de juiste interventies kunnen worden gepleegd.'

Multidisciplinair

De Nederlandstalige master combineert kennis uit de wetenschapsgebieden Psychologie, Management, Informatica, Informatiekunde, Rechten en Duurzaamheid en milieu. Opleidingsdirecteur prof. dr. Lilian Lechner: 'In de zorg en publieke gezondheid zijn deze disciplines nauw met elkaar verweven. Studenten verdiepen zich in actuele thema’s zoals digitalisering van zorg, leefstijlpreventie en multidisciplinaire samenwerking. Ons doel is om professionals op te leiden die aan de hand van wetenschappelijk onderzoek samen de zorg van de toekomst gaan vormgeven.'

Interactie tussen opleiding en werkveld

Als expert in academisch afstandsonderwijs en begeleide zelfstudie biedt de Open Universiteit deze opleiding in deeltijd aan met een mix van zelfstudie, online begeleiding en fysieke bijeenkomsten. Zo kunnen studenten studie en werk combineren. Bovendien kunnen zij hun afstudeeronderwerp richten op een relevant probleem in de (zorg)organisatie waarin zij werken. De opleiding kent twee specialisaties, namelijk Gezondheidsbevordering en Management en kwaliteitszorg.

Aanmelden en meer informatie

Vanaf 17 mei 2021 is aanmelden voor de masteropleiding Gezondheidswetenschappen en het schakelprogramma mogelijk via de website. Meer informatie over de opleiding staat ook op de website.