null Paper Big data is power: business value from a process oriented analytics capability (nu beschikbaar als download)

INF_DigitalTransition_14995_head_large.jpg
Data Science
Paper Big data is power: business value from a process oriented analytics capability (nu beschikbaar als download)
De jaarlijkse Business Information Systems Conferentie in Berlijn had voor 2018 als thema Digital Transformation an imperative in today's business markets. Dr. Rogier van de Wetering, verbonden aan de faculteit Management Science en Technology presenteerde samen met collega's van de Noorse NTNU de paper 'Big data is power: business value from a process orentiented analytics capability'.

Over de paper

Big data analytics (BDA) heeft het potentieel om bedrijven concurrentievoordelen te bieden. Ondanks dat enorme potentieel zijn de voorwaarden en de vereiste complementaire middelen en competenties waarmee bedrijven waarde kunnen toevoegen aan hun bedrijf, geenszins duidelijk. Bedrijven kunnen echter de stroom van gegevens, meestal ongestructureerd, niet negeren. Het is noodzaak om steeds meer in BDA te investeren: nieuwe specialistische vaardigheden, kennis van privacy-aspecten, wet- en regelgeving en andere structurele overwegingen.

In eerdere wetenschappelijke bijdragen werd gepleit voor het investeren in relevante middelen en het ontwikkeling van specifieke competenties. De gepresenteerde studie bouwt voort op de Resource-based view of the firm en onderzoekt het proces hoe bedrijfswaarde te verkrijgen uit BDA.

De auteurs gebruiken gegevens uit 27 case studies van verschillende organisaties. Met behulp van codeerschema’s en analyses identificeerden zij de verschillende configuraties (of samenstellingen) van bepaalde BGA resources (voor zowel kleine als grote bedrijven) die bijdragen aan bedrijfswaarde. Deze vernieuwende en innovatie resultaten dragen bij aan een beter begrip van het belang van BDA-resources binnen bedrijven en het proces om waarde te creëren met behulp van BDA.

Over de BIS Conferentie

De BIS Conference heeft zich van oudsher gericht op actuele trends in de ontwikkeling, implementatie en toepassing van bedrijfsinformatiesystemen in verschillende domeinen. Om deze traditie voort te zetten, richtte de 2018 editie van BIS zich op de Digitale Transformatie die zowel bedrijfstakken, organisaties als functionele hele domeinen beïnvloedt. Zo wil de BIS 2018 conferentie de discussie over digitale transformatie aanjagen met betrekking tot problemen, uitdagingen en kansen voor de huidige zakelijke markten. Doel daarbij is om theoretische en praktische kennis over lopende Digitale Transformatie activiteiten te delen en zo onderzoekers te inspireren om buiten de kaders te denken. De organisatoren hopen dat de inspiratie van de conferentie leidt tot verdere innovaties in de volgende fase van Digitale Transformatie.

Over Digitale Transformatie

Digitale Transformatie wordt omschreven als 'het totale en algemene maatschappelijke effect van digitalisering'. Digitalisering heeft het proces van digitalisering mogelijk gemaakt, wat resulteerde in een transformatie van bestaande bedrijfsmodellen, sociaaleconomische structuren, juridische en beleidsmaatregelen, organisatiepatronen, culturele barrières, enz. Met de veranderingen in de markt moeten bedrijven die willen slagen, begrijpen hoe ze technologie moeten toepassen om strategische beslissingen te ondersteunen en de visies te realiseren.

Download de paper Big data is power: business value from a process orentiented analytics capability.