null Verzekeringsrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Verzekeringsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB2702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Vrijwel iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken. Een verzekering is een belangrijk consumentenproduct, getuige de vele reclame-activiteiten op dit vlak. Dat levert niet alleen leuke slogans op zoals 'Even Apeldoorn bellen', het betekent ook dat de in het Burgerlijk Wetboek ingebouwde consumentenbescherming van toepassing kan zijn. Verzekeringen zijn ook voor het bedrijfsleven van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering, de transportverzekering en de kredietverzekering.

Bij verzekeringen zijn vaak vele partijen betrokken: de verzekeraar, tussenpersonen, de verzekerde en de tot uitkering gerechtigde. En indien schade is vergoed, heeft de verzekeraar aanspraken tegen degene die de schade heeft veroorzaakt. Het grote aantal betrokkenen kan snel leiden tot even zovele juridische vragen. Bijvoorbeeld of de verzekerde voldoende gegevens heeft verstrekt aan de verzekeraar. Mede door het grote aantal betrokkenen is het verzekeringsrecht een specialisme binnen het privaatrecht. In de cursus komen zowel de grondslagen van het verzekeringsrecht als de rol van de verschillende partijen bij het sluiten en de afwikkeling van verzekeringsovereenkomsten uitgebreid aan de orde. Het verzekeringsrecht is rijk aan jurisprudentie, hetgeen ook uit de cursus blijkt.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let bij uw studieplanning wel op de vastgestelde tentamendata, zodat u maximaal gebruik kunt maken van de drie tentamenmogelijkheden binnen uw inschrijfduur. Kijk hiervoor op het tabblad Tentamen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Studenten ontvangen terugkoppeling op de beantwoording van de oefenvragen, die per leereenheid worden aangeboden.

Docenten

Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

19-04-2021, 05-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het boek 'Verzekeringsrecht', Deventer: Wolters Kluwer 2019. In de digitale leeromgeving vindt u verder oefenvragen, toelichtingen bij de leereenheden, de lijst met verplichte rechtspraak van deze cursus en enige te bestuderen teksten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.