PSY_SafePAT_11507_head_large.jpg
SafePAT: Europees project op het gebied van patiëntveiligheid
SafePAT is gestart in februari 2017 als een Europees project met als het vergroten van de patiëntveiligheid door het verkleinen van de risico's bij patiëntopname, -overdracht en ontslag. De vakgroep Leren en Innoveren met ICT van de faculteit Onderwijswetenschappen is een van de projectpartners, en draagt bij aan dit project door oplossingen aan te dragen die helpen zowel medische professionals als patiënten te trainen en bewust te maken van aspecten die van invloed zijn op patiëntveiligheid.

Regionale aanpak

In dit project werken zes partnerinstellingen uit Nederland, Duitsland en België samen. Er wordt op zes niveaus gewerkt:

 1. Analyse huidige ontwikkelingen
  Inventariseren wat de huidige systemen zijn op het gebied van patiëntveiligheid in de deelnemende landen, wat de beste praktijkvoorbeelden zijn en welke lokale behoeften er zijn.
 2. Harmonisatie
  Harmonisering van trainingen en werkprocedures zoals medische overdracht, veiligheidschecklijsten, ontslagbrieven in het ziekenhuis en in de ambulante zorg te harmoniseren om zo een gezamenlijke standaard van veiligheid te bereiken.
 3. Tools
  Ontwikkeling ondersteunende technologieën voor medische staf en patiënten ter bewustwording van de beschikbare medische informatie en ter ondersteuning van de veiligheidsprocedures.
 4. Empowerment
  Patiënten en medische staf door middel van trainingsprocedures en introductie van de tools meer bewust en geïnformeerd maken over patiëntveiligheid.
 5. Accreditatie
  Een accreditatie/certificatiesysteem ontwikkelen voor zorgaanbieders op het gebied van patiëntveiligheid op verschillende niveaus.
 6. Netwerk
  Een regionaal netwerk op het gebied van patiëntveiligheid opzetten voor de invoering en coördinatie van standaardisering, training, communicatie en samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders.

Dit project heeft een looptijd van drie jaar. Het sluit aan bij eerdere projecten van het Welten-instituut op het gebied van patiëntveiligheid, zoals Patient en Handover. Contactpersoon bij de OU is Maren Scheffel.

Partners

University of Hasselt, Belgium
UHasselt draagt bij aan het ontwarren van de implementatie-aspecten van innovatieve PVstools, bijvoorbeeld checklists e.d. Deze aspecten hebben betrekking op het meten en verbeteren van de kennis van zorgprofessionals, de houding en perceptie over evidence-based richtlijnen, onderwijs; communicatie efficiëntie en impact op PV en zorgkosten, maar ook analyseren van big databases etc.

CHR de la Citadelle, Emergency and medical simulation department, Liege, Belgium
CHR de la Citadelle is al lang belast met PV. We hebben een kwaliteits- en veiligheidsafdeling die volledig hieraan toegewijd is. De afdeling voert veiligheidssurveys uit, promoot PV en het gebruik van innovatieve tools zoals video’s.
We zijn lid van de Franstalige kwaliteits- en veiligheidsorganisatie CIPIQS.
Afgelopen jaar hebben we een grote patient empowerment activiteit uitgevoerd door video’s te maken over patiënt identiteitsverificatie op allerlei momenten in het traject.
We leiden ook de in situ simulatie trainingen, vooral in trauma management maar ook in kindergeneeskunde, anesthesiologie en neonatologie.

Ziekenhuis Oost Limburg, Genk, Belgium
Afdeling Anesthesie - intensive care - emergency department.

University of Maastricht, Netherlands
De SHE-onderzoeksschool van de faculteit geneeskunde is onderdeel van UM en heeft wereldwijd een sterke reputatie op het gebied van onderzoek van medisch onderwijs. Daarbinnen specialiseert de e-learning groep zich op de rol van ICT in onderwijs.
De UM heeft een nauwe band met het academische ziekenhuis in Maastricht en met de diegenen die daar betrokken zijn bij PV. De onderwijskundige afdeling van de FHML faculteit verzorgt samen met vertegenwoordigers van het academische ziekenhuis trainingen op het gebied van PV voor artsen-in-opleiding (van alle specialisaties) binnen de OORZON, de regio Zuid-Oost Nederland (waarbinnen Limburg en een deel van Noord-Brabant vallen).

UKA, AIXTRA Research Center, RWTH University Aachen, Germany
AIXTRA is het interdisciplinair trainingscentrum voor medisch onderwijs en onderzoek binnen de medische faculteit van RWTH Aken. AIXTRA biedt voornamelijk onderwijs in klinische en sociaal-communicatieve vaardigheden voor reguliere studenten en postacademische studenten geneeskunde, tandheelkunde, ergotherapie, logopedie, paramedici, etc. Aspecten van PV zijn van wezenlijk belang en komen daarom aan bod in elke cursus. Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn: checklists voor overdracht, ontslagbrieven, interdisciplinaire communicatie, hygiëne en Crew Resource Management.
Ons interdisciplinaire team bestaat uit artsen, psychologen, een communicatiewetenschapper en een verpleegkundige die optreedt als coach voor onze simulatiepatiënten. Het team voert verschillende onderzoeksprojecten uit op het gebied van medisch onderwijs, bijvoorbeeld het verwerven van klinische vaardigheden met verschillende onderwijsmethoden.

Sponsors

Dit project wordt mede gefinancierd door Interreg, een regionaal Europees ontwikkelingsfonds, en de provincies Limburg van Nederland en België, Wallonië en de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Meer informatie is te vinden op de SafePAT website.