null Strafbaarstelling van psychisch geweld: kijk het webinar terug

RW_Janssen_Dreissen_PsychischGeweld_18931_head_large.jpg
Samenleving
Strafbaarstelling van psychisch geweld: kijk het webinar terug
Moet psychisch geweld apart strafbaar worden gesteld in het Wetboek van Strafrecht? Deze vraag stond centraal tijden het webinar van prof. mr. dr. Wilma Dreissen en prof. dr. Janine Janssen. Het webinar was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

In het Wetboek van Strafrecht wordt geweld niet gedefinieerd, maar wordt wel mishandeling genoemd. In toenemende mate is er ook aandacht voor psychische mishandeling, waarbij het niet-fysieke letsel niet direct en eenvoudig kenbaar is. Psychische mishandeling kan onder andere bestaan uit belaging, intimidatie, sociaal isoleren, vernedering, het beheersen en controleren van gedrag en het beperken van de toegang tot financiële middelen, werkgelegenheid, onderwijs of medische zorg. De gevolgen van psychisch geweld kunnen ernstig en van langdurige aard zijn: denk aan depressie, angst, complexe PTSS-klachten, verslavingen en eetstoornissen. Momenteel wordt er in beleid en politiek gedebatteerd over wenselijkheid en mogelijkheid om psychisch geweld expliciet strafbaar te stellen met als doel het ondersteunen van slachtoffers. Daaraan kleven juridische en sociaalwetenschappelijke vragen.

  • Wilma Dreissen zal in dit webinar stil staan bij de criteria voor strafbaarstelling: wanneer is de inzet van het strafrecht nu wel of niet geïndiceerd en wat betekenen deze criteria voor de strafbaarstelling van psychisch geweld.
  • Janine Janssen buigt zich over de vraag waarom een dergelijke strafbaarstelling voor slachtoffers belangrijk kan zijn, maar voor de politie lastig te handhaven is.

Kijk het webinar terug

Over de sprekers

Prof. mr. dr. Wilma Dreissen is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Daarnaast is ze hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool.