STG_Informatica_1920_head_large.jpg
Studiegidsen Informatica
Bent u zich aan het oriënteren op een studie informatica, informatiekunde, computer science of software engineering? Wij willen u graag de informatie aanbieden die u nodig heeft voor het maken van uw studieplannen. Naast de informatie over ons onderwijs en opleidingen die wij op onze website publiceren, bieden wij deze informatie ook aan in een studiegids. In deze gids staat alle opleidingsinformatie, tentamen- en begeleidingsinformatie en een overzicht van de cursussen opgenomen. Wilt u zich aanmelden voor een cursus of opleiding? Dat kan via deze website waarop alle actuele informatie en wijzigingen telkens worden gepubliceerd.

De kern van de opleiding bestaat uit een serie samenhangende cursussen in de softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee de vakinhoudelijke kennis op een goed niveau komt. Het gebruikersperspectief van systemen en toepassingen is een noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden en is dan ook een essentieel onderdeel van de bacheloropleiding. Ten slotte werken informatici in een organisatorische en maatschappelijke context.

Studiegids aanvragen

In de opleiding maakt u kennis met veel actuele ict-ontwikkelingen die binnen een bedrijfscontext van belang zijn, waarbij het accent ligt op de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van informatiesystemen. Naast typische informatiekundevakken maken ook vakken op het gebied van informatica en managementwetenschappen deel uit van de opleiding. Na afronding beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis van requirements engineer.

Studiegids aanvragen

 

Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering en bedrijfskunde. De opleiding volgt op de bacheloropleiding Informatica. In de masteropleiding staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal. De opleiding levert academische ingenieurs die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zij maken gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken.

Studiegids aanvragen

 

Centraal staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitsoftware met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden: Software architecture(goed gestructureerde en goed onderhoudbare software), Software quality management (kwaliteit in de fasen van de software life cycle), Software quality assurance (kwaliteitsbepaling en (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking).

Studiegids aanvragen

 

De opleiding kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren. De opleiding is bedoeld voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren of consultants en biedt u de mogelijkheid door te groeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau.

Studiegids aanvragen