NW_THEMADAGEN_head_large.jpg
Themadagen Duurzaamheid en Milieu
Vier keer per jaar organiseert de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen en de masteropleiding Environmental Sciences een themadag in het studiecentrum Utrecht. Vanwege de huidige COVID-19 richtlijnen vinden de themadagen momenteel plaats via een online klas. Deze dagen zijn speciaal bedoeld voor studenten om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over diverse onderwerpen die binnen het vakgebied belangrijk zijn. Bent u geïnteresseerd in het bestuderen van een bachelor of een master? Onderstaand ziet u wat u op een themadag kunt verwachten.

Programmering

In het ochtendprogramma kunt u luisteren naar een gastspreker, altijd een milieuwetenschapper van een universiteit of kennisinstelling, die actueel onderzoek presenteert. Via deze lezingen krijgt u niet alleen zicht op actuele ontwikkelingen, maar ook meer inzicht in de organisatie van onderzoek en de maatschappelijke betekenis van de bevindingen. Vaak volgt er na de lezing nog een workshop, waarbij u met medestudenten en docenten het thema verder uitdiept en bediscussieert. Het thema heeft altijd raakvlakken met meerdere cursussen uit de opleidingen, zodat de milieuwetenschappen als interdisciplinair vakgebied nog duidelijker in kaart worden gebracht.

Tijdens de lunchpauze hebt u volop de gelegenheid om met andere studenten, maar ook met docenten te spreken. Studenten kunnen de themadagen ook gebruiken om een colloquium te houden of een poster te presenteren, vaak over actuele onderwerpen.

’s Middags worden parallel aan elkaar groepsbijeenkomsten gehouden voor de cursussen die in dat kwartiel geroosterd zijn. Als er een groepsbijeenkomst is gepland op een themadag voor een cursus waarvoor u ingeschreven staat, dan ontvangt u een maand vooraf via de cursussite een oproep tot aanmelding. Deelname is gratis, maar in verband met groepsindeling en lunchreservering is tijdig aan- en afmelden noodzakelijk. Indien na aanmelden blijkt dat je toch niet kunt deelnemen dan graag afmelden via: secretariaat.bw@ou.nl. Op de cursussite geeft uw docent aan of deelname aan de groepsbijeenkomst verplicht is, en welke voorbereiding daartoe vereist is.

Themadag Research - 23 april 2022

Eerdere themadagen