Themadag_NW_Science_head_large.jpg

Themadagen Duurzaamheid en Milieu

Vier keer per jaar organiseert de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen en de masteropleiding Environmental Sciences een themadag in het studiecentrum Utrecht. Deze dagen zijn speciaal bedoeld voor studenten om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over diverse onderwerpen die binnen het vakgebied belangrijk zijn. Ben je geïnteresseerd in het bestuderen van een bachelor of een master? Hieronder lees je wat je op een themadag kunt verwachten.

Programmering

In het ochtendprogramma kun je luisteren naar een gastspreker, altijd een milieuwetenschapper van een universiteit of kennisinstelling, die actueel onderzoek presenteert. Via deze lezingen krijg je niet alleen zicht op actuele ontwikkelingen, maar ook meer inzicht in de organisatie van onderzoek en de maatschappelijke betekenis van de bevindingen. Vaak volgt er na de lezing nog een workshop, waarbij je met medestudenten en docenten het thema verder uitdiept en bediscussieert. Het thema heeft altijd raakvlakken met meerdere cursussen uit de opleidingen, zodat de milieuwetenschappen als interdisciplinair vakgebied nog duidelijker in kaart worden gebracht.

Tijdens de lunchpauze heb je volop de gelegenheid om met andere studenten, maar ook met docenten te spreken. Studenten kunnen de themadagen ook gebruiken om een colloquium te houden of een poster te presenteren, vaak over actuele onderwerpen.

’s Middags worden parallel aan elkaar groepsbijeenkomsten gehouden voor de cursussen die in dat kwartiel geroosterd zijn. Als er een groepsbijeenkomst is gepland op een themadag voor een cursus waarvoor je ingeschreven staat, dan ontvang je een maand vooraf via de cursussite een oproep tot aanmelding. Op de cursussite geeft jouw docent aan of deelname aan de groepsbijeenkomst verplicht is, en welke voorbereiding daartoe vereist is.

Sessies over studentervaringen tijdens themadag Milieu

In het voorjaar van 2024 worden de opleidingen BSc Milieu- en natuurwetenschappen en MSc Environmental Sciences opnieuw geaccrediteerd. Die accreditatie is onderdeel van de kwaliteitszorg voor wetenschappelijke opleidingen. Ter voorbereiding van de accreditatie worden de opleidingen gevraagd een zelfreflectierapport te schrijven. Die zelfreflectie heeft betrekking op de vier standaarden die centraal staan bij de beoordeling van de opleidingen: beoogde leerdoelen, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde leerresultaten.

Een vast onderdeel van de zelfreflectie is een studentenhoofdstuk. Daarin staan de ervaringen van studenten centraal. Tijdens de Themadag Milieu op zaterdag 13 mei willen we zoveel mogelijk van die ervaringen verzamelen. Dat doen we door iedereen de hele dag de gelegenheid te geven om opmerkingen te plaatsen op de borden die we daarvoor zullen neerzetten in het studiecentrum en door zowel in de ochtend als in de middag een gesprek te organiseren waarbij aan de hand van de vier standaarden de studentervaringen worden verzameld.

Wij hopen dat velen van jullie deel willen nemen aan één van die gesprekken om daar je ervaringen met ons te delen.

Mocht je zowel in de ochtend als in de middag cursusbegeleiding hebben, dan kun je je ervaringen tijdens de lunch delen en uiteraard via een van de borden die we zullen neerzetten.  

Themadag Milieu - 13 mei 2023

Op zaterdag 13 mei 2023 vindt de themadag Milieu plaats in studiecentrum Utrecht.

9.45 - 10.00 uur Inloop met koffie
10.00 - 12.00 uur Werkcolleges bij de volgende cursussen:
 • NB0212 Aarde, mens en milieu 2
 • NB1902 Bodem en water: een stroomgebiedbenadering
 • NB2202 Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design
 • NB2402 Environmentally Improved Production
- Gesprek om studentervaringen te verzamelen voor ons zelfreflectierapport
11.40 - 12.00 uur Inloop met koffie voor studenten die met middagprogramma meedoen
12.00 - 13.30 uur Lezing: De PFAS Problematiek - Mira Sys
Mira Sys is onderzoeksjournalist voor Follow the Money, en is al een vijftal jaren af en aan bezig met onderzoek rond het onderwerp PFAS. De vrijwel niet-afbreekbare, door de mens gemaakte toxische stoffen zijn inmiddels zo'n beetje overal teruggevonden en baren ons zorgen. Sys zal tijdens de lezing wat dieper ingaan op wat PFAS precies zijn en waar we ze allemaal terugvinden, maar ook op de maatschappelijke impact van deze problematiek. Daarnaast zal ze een inkijkje geven in hoe je als journalist precies onderzoek doet naar dit soort complexe, milieugerelateerde onderwerpen. Hoe trek je de aandacht van de gemiddelde lezer?
13.30 - 14.00 uur Lunch met broodjes
14.00 - 16.00 uur Werkcolleges bij de volgende cursussen (duur afhankelijk van het aantal deelnemers):
 • NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development
 • NB0502 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 (
 • NB1712 Environmental Toxicology *
 • NB2702 Environmental Economics
 • NB0612 Geologie rondom plaattektoniek
- Gesprek om studentervaringen te verzamelen voor ons zelfreflectierapport

Aanmeldinformatie

Aanmelden voor deze themadag is mogelijk tot maandag 8 mei via het aanmeldformulier. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Indien na aanmelden blijkt dat je toch niet kunt deelnemen dan graag afmelden via: natuur.studiedagen@ou.nl.

*Let op: computerruimte is effectief geen computerruimte meer, omdat het gesloten-tentamenterminals zijn geworden. 'Bring your own device'!
Organisatie: dr. ir. Raoul Beunen & dr. Wilfried lvens

Locatie en bereikbaarheid

Studiecentrum Utrecht
Vondellaan 202 (1e verdieping)
3521 GZ Utrecht
tel. +31 30 2511827

Kijk op de pagina van studiecentrum Utrecht voor de bereikbaarheid (600m lopen vanaf station Vaartsche Rijn).
Kom je niet met openbaar vervoer, dan kun je proberen om mee te rijden met medestudenten
via www.blablacar.nl.

Volgende themadagen

 • Themadag Aarde: 16 september 2023
 • Themadag Research: 9 december 2023
 • Themadag Science: 9 maart 2024
 • Themadag Milieu: 25 mei 2024

Eerdere themadagen