ALG_Abstract_12040_head_large.jpg
Toelating GZ-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) verzorgt de centrale aanmelding voor de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog van zes opleidingsinstituten in Nederland. Afhankelijk van de gevolgde vakken in jouw vooropleiding kun je voldoen aan de theoretische eisen voor aanmelding. Daartoe geeft jouw faculteit waar je bent afgestudeerd een zogeheten ‘Verklaring vooropleidingseisen' af, waaruit kan blijken dat je bepaalde deficiënties hebt. Deze kun je wegwerken door cursussen te volgen via de Open Universiteit. Let op, bij de Open universiteit kun je enkel theoretische bachelor cursussen volgen, dus geen practica, geen stage en beoordeling van diagnostiekcasussen.

Studenten die geen Nederlands spreken en/of schrijven kunnen onze cursussen niet volgen. De digitale leeromgeving en de tentamens zijn uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. Wij adviseren dringend om taalniveau Nederlands B2 te beheersen (student kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven en kan spontaan aan een gesprek deelnemen).

Controleer je Verklaring vooropleidingseisen en de te volgen cursussen aan de hand van deze lijst.

In het overzicht kun je zien op welk moment de cursussen gevolgd kunnen worden en hoe deze getentamineerd worden.

De Verklaring vooropleidingseisen en de door jou gevolgde cursussen dien je ter beoordeling in bij het RCSW. Het RCSW is geautoriseerd om werkervaring en andere opleidingen in de beoordeling mee te nemen.

De Verklaring vooropleidingseisen is een onderdeel van de LOGO verklaring. De LOGO verklaring is nodig ín het kader van het Zorgprestatiemodel en om te solliciteren naar een postmaster opleidingsplaats, waarvan het RCSW de centrale aanmelding verzorgt.

Meer informatie