null Training: Een veilige klas voor iedereen

PSY_GATEBULL_Trainingsdag_head_large.jpg
Samenleving
Training: Een veilige klas voor iedereen
Leerprestaties verbeteren wanneer kinderen zich sociaal veilig voelen, elkaar vertrouwen en met problemen naar de leerkracht durven te stappen. Hoe zorg je in het basisonderwijs voor zo’n veilige klas? Deskundigen van drie organisaties bieden tijdens deze training concrete kennis en praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Vooroordelen en discriminatie

De kosteloze training vindt plaats op woensdagmiddag 29 januari 2020 in studiecentrum Utrecht en wordt georganiseerd door de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Leerkrachten in de hoogste klassen van het primair onderwijs zijn van harte uitgenodigd, evenals andere onderwijsprofessionals, zoals (interne) begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en beleidsmedewerkers van scholen en gemeenten. Deelnemers krijgen tijdens de trainingsmiddag vooral antwoord op de vraag hoe ze als leerkracht of begeleider vooroordelen bespreekbaar kunnen maken en wat ze kunnen doen als ze discriminatie waarnemen.

Aanmelden

Aanmelding voor de training kan tot 21 januari 2020 via het aanmeldformulier. De training vindt plaats in studiecentrum Utrecht aan de Vondellaan 202, 3521 GZ in Utrecht.

Programma

13.00 - 13.30 uur: Inloop en begroeting door dagvoorzitter dr. Trijntje Völlink (onderzoeker en universitair docent aan de Open Universiteit)

13.30 - 14.15 uur: René Broekroelofs (onderzoeker bij Movisie)
Lezing: Wat werkt om discriminatie te verminderen?

14.15 - 15.00 uur: Anouck Wolf (projectleider bij stichting Critical Mass)
Workshop: Vergroot sociale veiligheid met ‘dilemmagames’

15.00 - 15.30 uur: pauze

15.30 - 16.15 uur: dr. Roy Willems (onderzoeker aan de Open Universiteit)
Lezing: Playground Heroes, een educatieve game tegen discriminerend pesten

16.15 - 17.00 uur: afsluitende borrel

Toelichting

Deskundigen van drie organisaties bieden tijdens deze training concrete kennis en praktische hulpmiddelen voor bevordering van de sociale veiligheid en verbondenheid in de klas.

René Broekroelofs onderzocht vanuit Movisie, landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken, welke aanpak effectief is bij het tegengaan van discriminatie en aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor effectiviteit.

Anouck Wolf zet zich vanuit stichting Critical Mass in voor meer sociale veiligheid op scholen met 'dilemmagames', zoals Vriend & Vijand. Deze game speelt en bediscussieert ze in een workshop met de deelnemers. Critical Mass maakt interactieve tentoonstellingen, films en games die mensen laten nadenken over hoe we met elkaar samenleven en omgaan met conflicten.

Dr. Roy Willems, onderzoeker aan de faculteit Psychologie van de OU, geeft een toelichting op de educatieve game Playground Heroes voor het tegengaan en voorkómen van discriminerend pesten. Deze game ontwikkelde hij samen met dr. Trijntje Völlink binnen het Europese onderzoeksproject GATE-BULL. Alle materiaal is openbaar en vrij te downloaden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op GATE-BULL.