null Verschenen: 'Environmental Expertise, Connecting Science, Policy and Society’

NW_Environmental_Expertise_15191_head_large.jpg
Duurzaamheid
Verschenen: 'Environmental Expertise, Connecting Science, Policy and Society’
Op 29 april 2019 verscheen bij Cambridge University Press het boek 'Environmental Expertise, Connecting Science, Policy and Society'. Het boek bevat bijdragen van vooraanstaande wetenschappers op het terrein van natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Het boek is geredigeerd door onder andere Willemijn Tuinstra (Open Universiteit), Esther Turnhout (Wageningen Universiteit) en Willem Halffman (Radboud Universiteit Nijmegen). Prof. Ad Ragas, verbonden aan de faculteit Management, Science en Technology is een van de auteurs.

Over het boek

Environmental Expertise, Connecting Science, Policy and Society is een handboek over hoe bèta-milieukundigen het beste met beleid om kunnen gaan en het bespreekt de problemen die milieu-experts tegenkomen in de interactie tussen kennis, maatschappij en beleid op zowel praktisch als conceptueel niveau. Het boek stelt de rol van milieu- en natuurwetenschap in het beleid en het politieke debat centraal.

Wat als feiten afgedaan worden als 'toch maar meningen'? Hoe bepaal je je rol als betrokken wetenschapper? Het boek onderzoekt oorzaken maar geeft ook handreikingen voor de praktijk om om te gaan met onzekerheden en controversiële kennis. Daarmee bouwen de auteurs voort op de centrale thema's van de cursus Environmental problems: crossing boundaries between science, policy and society waarbij extra aandacht besteed wordt aan de manier waarop verschillende 'frames' onze kijk op milieuproblemen bepalen.

Over Willemijn Tuinstra

Willemijn Tuinstra was betrokken bij de cursusontwikkeling van 'Crossing Boundaries' over de 'grenzen' tussen wetenschap en beleid op het gebied van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Haar onderzoek omvat methoden van geïntegreerde beoordeling, scenario-analyse, participatie van belanghebbenden en leren voor duurzame ontwikkeling. Zij helpt kennisintensieve organisaties op het gebied van milieuwetenschap en duurzame ontwikkeling om na te denken over hun strategieën en methoden om met onzekerheden, scenario-analyse en toekomstvisie om te gaan en om te gaan met stakeholders.

Over Ad Ragas

Prof. dr. Ad Ragas is hoogleraar milieuwetenschappen aan de Open Universiteit en is tevens verbonden aan de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op het modelleren van de risico's van chemische stoffen (en andere stressoren) voor de menselijke gezondheid en ecosystemen, met een bijzondere interesse in onzekerheidsanalyse bij risicovoorspellingen.