null Bachelor Algemene cultuurwetenschappen

Bachelor Algemene cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Arts (BA)
 • september/februari
 • 28 uur/studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Ben je een echt cultuurmens? Iemand die cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde niet alleen waardeert, maar er ook het fijne van wil weten? In de bachelor Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit leer je alles over deze disciplines, zodat je de opgedane kennis straks als een expert toe kunt passen in je werkveld.


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert cultuuruitingen te analyseren, te interpreteren en in een breder perspectief te plaatsen. Tegelijk krijg je inzicht in de diverse onderzoeksmethoden en -technieken, waarbij je leert om zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren. Uiteraard laten we zien hoe je de opgedane kennis op professionele wijze toe kunt passen, zodat je straks een ware cultuurexpert bent in je werk als staf- of beleidsmedewerker, journalist, docent, voorlichter et cetera. 

Kunst en cultuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Arts (BA)
Jennifer Smit

alumnus Cultuurwetenschappen

“Het is weliswaar afstandsonderwijs maar ik heb veel leuke docenten en medestudenten ontmoet. Genoeg motivatie om mijn grenzen verder te verkennen.”

Cultuur vinden we overal om ons heen. Cultuur maakt de mens tot mens. Cultuur verschaft ons diepte, betekenis en zin. Schilderkunst, literatuur, wijsbegeerte; het zijn allemaal onderdelen van onze rijke cultuur. In deze opleiding leer je cultuuruitingen in vier verschillende disciplines - cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde - te analyseren, te interpreteren en in een breder perspectief te plaatsen. Ook krijg je inzicht in de diverse onderzoeksmethoden en -technieken. Zo ontwikkel je je tot een expert die de ‘taal van de cultuur’ beheerst en ontwikkelingen in een cultuurhistorisch perspectief kan plaatsen.


Opzet

 
De bacheloropleiding (180 studiepunten) is opgebouwd uit een groot aantal cursussen, verdeeld over de propedeuse (60 studiepunten) en postpropedeuse (120 studiepunten, inclusief scriptie). Je kunt kiezen uit twee varianten:
- algemene variant: hierbij kies je cursussen uit het brede OU-aanbod.
- open variant: bij deze variant kun je deels eerder afgerond WO-onderwijs of OU-cursussen van een geheel andere studierichting opnemen.
 
De propedeuse begint met de interdisciplinaire Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen, gevolgd door de inleidende cursussen op de vier disciplines van cultuurwetenschappen: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Je sluit de propedeuse af met de interdisciplinaire cursus Americana. Daarnaast volg je ook de vaardigheidscursus Academisch schrijven.
De postpropedeuse bouwt voort op de inleidingen van de propedeuse. De uitgangspunten zijn verdieping, verbreding en integratie. Hierbij kies je als verdieping voor een van de vier disciplines. Maar in de verbreding en de integratie bestudeer je zeker ook cursussen van de andere drie disciplines. Een brede en veelzijdige bacheloropleiding dus! Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie.

Opbouw

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen.
De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen.
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Om kennis te maken met de opleiding en de digitale leeromgeving yOUlearn, hebben wij een kennismakingscursus ontwikkeld die een eerste impressie geeft van de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropedeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Algemene cultuurwetenschappen is een opleiding die je goed kunt combineren met een baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt (online) opdrachten, volgt virtuele sessies en bij enkele CW-cursussen zijn er fysieke bijeenkomsten.
Je kunt zelf kiezen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen met je planning zijn er temposchema’s beschikbaar. Onze studieadviseur kan voor jou een planning op maat maken. Samen bekijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online-bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten of een studiedag.
Via de online leeromgeving heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docent(en). De docenten zijn natuurlijk ook per mail of telefonisch (op afspraak) bereikbaar. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij onze studieadviseur.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen. Per 1 september 2021 worden alle tentamens uitsluitend digitaal afgenomen. Je kunt zelf bepalen of je het tentamen thuis of op een studiecentrum doet.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal onlinediensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. Dit studiepad is een overzicht van de totale bacheloropleiding met je cursusinschrijvingen en je behaalde studiepunten. Zo kun je in één oogopslag zien wat je al succesvol hebt afgerond en welke cursussen je nog moet bestuderen. Je kunt in overleg met de studieadviseur een studieplan laten opnemen: samen wordt dan gekeken naar de volgorde en het aantal uren per week dat je van plan bent te gaan studeren.
Via yOUlearn, de online leeromgeving, heb je toegang tot het digitale studiemateriaal en de uitgebreide digitale bibliotheek. Je kunt er contact leggen met medestudenten en docenten en groepsbijeenkomsten en colleges volgen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier kun je medestudenten en docenten ontmoeten en vinden tentamens plaats.

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen. Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij twee weken van te voren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Starten

De eerste cursus van de bachelor, de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (CB0004), start op een vast moment, twee keer per jaar in september en in februari. Voor alle beginnende studenten wordt minstens één maal per studiejaar een informatiedag over studeren in de propedeuse georganiseerd. Je krijgt informatie over de opbouw van het cursusaanbod en de principes van het afstandsonderwijs en je maakt  o.a. kennis met enkele propedeusecursussen aan de hand van lezingen en workshops. Een studieadviseur is aanwezig voor advies. 
Bij de Oriëntatiecursus worden in enkele studiecentra zes (facultatieve) studiebijeenkomsten aangeboden. Een begeleider neemt de cursus door, er komen studievaardigheden aan bod, en er is gelegenheid om vragen te stellen. De planning van de bijeenkomsten is afgestemd op de eerstvolgende tentamenkans. De bijeenkomsten ondersteunen zo het oppakken en het inplannen van de studie in je dagelijks leven.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal (passief) goed beheerst.

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling(en) en je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn of vraag studieadvies aan.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Algemene cultuurwetenschappen op zak ben je officieel een Bachelor of Arts (BA), een internationaal erkende titel. Als volleerd ‘cultuurmens’ kun je aan de slag in diverse culturele en maatschappelijke organisaties, staf- en beleidsfuncties bij de overheid, in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting. Je bent thuis in de cultuurwetenschappen en de verschillende onderzoeksmethoden en -technieken. Je beheerst de ‘taal van de cultuur’ en kunt deze op professionele wijze toepassen in je werkveld. Ook kun je zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren in het wetenschapsgebied van cultuur.
 

Doorstromen naar de master

 
Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een schakelprogramma. Dit bestaat uit enkele bachelor cursussen die je moet bestuderen en afronden om tot de masteropleiding toegelaten te kunnen worden. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.
Naast zijn werk bij de Veiligheidsregio studeert Ron Berkhout al zo’n dertien jaar bij de Open Universiteit. Eerst de bachelor Algemene cultuurwetenschappen, nu de master Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Algemene cultuurwetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs Cleo Merckx en Quinten Rutten.