BT_team_head_large.jpg

Ontmoet het Business Team

Het Business Team koppelt academische vakkennis aan de (zakelijke) werkpraktijk. De wensen en behoeften vanuit het werkveld worden ondersteund door het delen van wetenschappelijke kennis. Zo onderzoeken we samen welke specifieke kennisbehoefte er binnen organisaties bestaat om te innoveren en organisatiedoelstellingen te realiseren. Het team bestaat uit ervaren business professionals met verschillende expertises.

Martine Hermans is sinds 2023 werkzaam in de rol van manager van het Business team. De afgelopen jaren heeft zij zich in projectmanagement, accountmanagement en business development rollen binnen verschillende organisatieonderdelen van de Open Universiteit ingezet voor het ontplooien van samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs en onderzoek (profit en non-profit). Haar belangrijkste drijfveer is het realiseren van impact en (persoonlijke) groei door actieve samenwerking tussen de academische wereld en de praktijk te initiëren en faciliteren. Binnen het business team richt zij zich specifiek op het opzetten van nieuwe verbindingen met de groot zakelijke markt, zorgsector, overheidssector en de onderwijssector.

Gerard Mertens is hoogleraar Financieel Management en verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen. Binnen het Business Team is hij onder andere verantwoordelijk voor het initiëren, onderhouden en verbreden van de contacten van faculteiten met externe partners. Samenwerking met de partners binnen het Brightlands Ecosysteem heeft zijn specifieke aandacht.

Jolijn Meuwissen is een gedreven business developer. Haar expertise bevindt zich vooral binnen de sectoren zorg, wonen, onderwijs en zakelijke dienstverlening (intermediairs, adviesbureaus en ICT dienstverleners). Vanuit haar brede ervaring en achtergrond heeft ze grote affiniteit met de thema’s cybersecurity en digitale weerbaarheid, digitale transformatie, datagedreven werken, AI, leven lang leren en ondernemerschap.

Serge Gouders is in de functie van business developer de verbindingsschakel tussen de faculteiten en de groot zakelijke markt. Hij is ervaren binnen de publieke sector, de zakelijke dienstverlening, onderwijs en industrie. Zijn expertise bevindt zich in Business-IT alignment, Finance, Software engineering, Conceptueel modelleren, Wendbare Wetsuitvoering, Data Gedreven Werken, data science en AI.

Jean-Louis Stassen is projectmanager met focus op kennisvalorisatie. Hij heeft ervaring met het ondersteunen van de faculteiten in de begeleiding van multidisciplinaire onderzoeksprojecten en triple-helix samenwerkingen op het snijvlak van o.m. AI, gedragsverandering en privacy en gegevensbescherming. Hij heeft bijzondere affiniteit met projecten binnen Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s.


Anna Bronzes is projectmanager met ervaring in het beheren van internationale (onderzoeks)projecten en subsidieaanvragen in publiek-private samenwerkingen. Met een focus op duurzaamheid, milieu, klimaatverandering, energietransitie, kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en gedragsverandering, ondersteunt zij faculteiten bij het begeleiden van multidisciplinaire onderzoeksinspanningen. Verder heeft ze affiniteit met projecten binnen Europese subsidieprogramma's.