BT_watdoen_head_large.jpg

Wat doen we voor jouw organisatie?

We zijn er voor bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met complexe vraagstukken waarbij het antwoord niet voor de hand liggend is. Samen doen we onderzoek naar oplossingen die niet alleen wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar specifiek gericht op de uitdaging van jouw medewerkers, organisatie of sector. Door de multidisciplinaire samenwerking waarbij praktijkervaringen en wetenschappelijke kennis gecombineerd worden, kunnen we breder kijken dan enkelvoudige oplossingen.

Daarnaast gaan we aan de slag met passende onderwijsprogramma's die gericht zijn op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van medewerkers. Deze programma's zijn ontwikkeld om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te integreren in de werkpraktijk. Zo pakt jouw team niet alleen de uitdagingen van vandaag aan, maar zijn je medewerkers ook voorbereid op de onbekende vraagstukken van morgen. Zo werken we aan de veerkracht en toekomstbestendigheid van jouw medewerkers en organisatie.

We richten ons onder andere op de sectoren waar kennisintensieve vraagstukken veel voorkomen:

  • Gezondheidszorg
  • Publieke sector en overheid
  • Zakelijke dienstverlening
  • Logistieke sector
  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap