MW_AccountingFinance_head_large.jpg
Valorisatie
 

De vakgroep Accounting en Financiering draagt bij aan de ontwikkeling op haar deelvakgebieden op een manier die waarde heeft voor de maatschappij om haar heen.

Academisch onderwijs en professionalisering professionals

Die waarde blijkt niet alleen uit het onderwijs van de vakgroep dat bijdraagt aan de academische bedrijfskundige en management vorming van haar studenten. Het blijkt ook ook uit de activiteiten van vakgroepsleden op het terrein van training en ontwikkeling van, en in, gerelateerde beroepen als accountant, controller, CFO, financieel analyst, risicomanager of beleggingsprofessional.

Samenwerking: Coalitie Circulaire Accounting

De Open Universiteit, en meer in het bijzonder de vakgroep Accounting & Financing, neemt deel aan de Coalitie Circulaire Accounting. Deze coalitie brengt kennispartners bij elkaar die zich bezig houden met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. (Zie ook het eerdere nieuwsbericht over deze samenwerking.)

Bijdragen aan maatschappelijke discussie

Daarnaast nemen leden van de vakgroep deel aan maatschappelijke discussies over onderwerpen op haar terrein, met name dus Duurzaamheid, bijvoorbeeld door het geven van interviews, het toelichten van haar onderzoeksresultaten bij beleidsmakers of het schrijven van opinieartikelen.

Finance & accounting in coronatijd

Tijdens de eerste coronagolf hebben de medewerkers van de vakgroep Accounting & Financing een aantal video's opgenomen. Daarin gaan ze - ieder vanuit de eigen expertise - in op de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown op de economie en de financiƫle wereld.